Nye optagelseskrav

Skoleåret 19/20 og frem

Søger du direkte fra 9. kl., skal du:
Have aflagt de obligatoriske 9. klasseprøver
Have bestået folkeskolens afgangseksamen
Være vurderet uddannelsesparat
Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5. – 9. Klasse eller have modtaget prøveforberedende undervisning svarende til dette

Det faglige niveau ved parathedsvurderingen skal bekræftes ved resultaterne fra de lovbundne prøver. (Dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi)
Opfylder du ikke forudsætningen om at bekræfte resultaterne ved parathedsvurderingen, kan du optages, hvis karaktergennemsnittet i de lovbundne prøver er mindst 3,0
Opfylder du ikke forudsætningen om at bekræfte resultaterne ved parathedsvurderingen og har opnået et karaktergennemsnittet i de lovbundne prøver på mindst 2,0 men under 3,0, kan du komme til en vejledningssamtale, hvorefter du kan optages
Er du ikke vurderet uddannelsesparat, kan du optages hvis du har opnået mindst 6,0 i de lovbundne prøver efter 9. Klasse

Søger du efter 10. kl, skal du:
Have aflagt de obligatoriske 9. klasseprøver
Have bestået folkeskolens afgangseksamen
Du skal være vurderet uddannelsesparat
Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse. Eller have modtaget prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
I 10. klasse skal du have modtaget undervisning i dansk, matematik og engelsk samt have aflagt 9. – eller 10. klasseprøver i fagene
Det faglige niveau ved parathedsvurderingen skal bekræftes ved resultaterne fra de lovbundne prøver. (Dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi)
Opfylder du ikke forudsætningen, om at bekræfte resultaterne ved parathedsvurderingen, kan du optages, hvis karaktergennemsnittet i de lovbundne prøver er mindst 3,0
Opfylder du ikke forudsætningen om at bekræfte resultaterne ved parathedsvurderingen og har opnået et karaktergennemsnittet i de lovbundne prøver på mindst 2,0 men under 3,0, kan du komme til en vejledningssamtale, hvorefter du kan optages
Er du ikke vurderet uddannelsesparat, kan du optages hvis du har opnået mindst 6,0 i de lovbundne prøver efter 9. klasse. Du må gerne bruge opnåede karakterer ved 10. klasseprøverne til at øge karaktergennemsnittet