Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav til HHX og HTX
For at være sikker på at blive optaget på HHX eller HTX skal du være erklæret uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen og have en udfyldt uddannelsesplan. Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

• Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse
• Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
• Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler
• Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk).

Har du haft det valgte fag som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket til prøve

Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. Vælger du at aflægge 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver.

Optagelse

optagelse.dk

Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts.
Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser.
Du må i alt vælge max. fem uddannelsesønsker.

Er du gået ud af skolen, kan du få et ansøgningsskema på www.optagelse.dk.
Ansøgningen skal sendes direkte til uddannelsesstedet. Det vil være hensigtsmæssigt at gøre det inden den 15. marts. Det giver skolerne mulighed for at vurdere din ansøgning samtidig med ansøgningerne fra de elever, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse.

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni. Uddannelsen begynder i august.