Med huen fra hhx eller htx bliver du klar til fremtiden!

  • Vil du have en gymnasieuddannelse, der har fokus på efterspurgte kompetencer?

  • Vil du have spændende fag, som klæder dig på til fremtiden?

  • Vil du være en del af et inspirerende og inkluderende læringsmiljø, hvor der er plads til den enkelte?

Så er vi det helt rigtige gymnasievalg for dig.

Slotshaven Gymnasium er et erhvervsgymnasium. Det betyder, at vi har fokus på den virkelighed, du kommer til at møde, når du er færdig med gymnasiet og skal tage en videregående uddannelse og bagefter have et job. Både hhx og htx rummer en række nye og spændende fag, som du ikke kender i forvejen fra dine år i grundskolen.

Du skal også lære at arbejde på en ny måde, i grupper og med projekter og cases fra den virkelige verden. Vi tror nemlig, at det er den måde, du bliver bedst parat til at tage en videregående uddannelse og kunne klare dig på fremtidens arbejdsmarked.

Vi arbejder virkelighedsnært og har fokus på, at læring skal være anvendelsesorienteret. Hos os samarbejder du i stor udstrækning med erhvervslivet. Et netværk, du kan bruge resten af livet.  Du kommer bl.a. til at lære at præsentere emner og problemstillinger, at skrive rapporter og designe store projekter sammen med andre elever. Og ikke mindst skal du lære at fordybe dig i vores fag og emner – både dem, du kender i forvejen, og i de nye og virkelighedsnære fag, som hhx og htx byder på.

Et godt studiemiljø

Vi er stolte af at have et godt studiemiljø, og vi sørger for, at du får lige præcis de udfordringer og den hjælp og støtte, som du har brug for til at udvikle dig. Vi har festerne, du ikke vil hjem fra. Fredagsbaren, hvor du hænger ud med studiekammeraterne. Studieturene og virksomhedsbesøgene, hvor du får en på opleveren, når undervisningen rykker ud af lokalet. TalentSPOT, hvor du kan udfolde dit talent. Innovationscamps, hvor du udvikler ideer og produkter, messer og konkurrencer, hvor du kan måle dig med andre gymnasieelever – og ikke mindst elever og lærere, der gerne vil have, at DU skal være med til at skabe  et innovativt og levende studiemiljø.

Vi er det digitale gymnasium

Som gymnasieelev på Slotshaven skal du ikke slæbe tunge bøger. Alle vore bøger er digitale ibøger, som hele tiden er opdaterede. Du skal derfor medbringe egen bærbare eller tablet. Du afleverer alle opgaver digitalt og får dem rettet tilbage på computeren. Vi har selvfølgelig trådløst netværk, og selv om vi har et bibliotek på skolen med ’rigtige bøger’ klar til dig, får vi flere og flere digitale ressourcer til rådighed, som du også kan bruge, når du skriver opgaver eller udarbejder projekter.

Hvordan ser skoledagen ud?

Undervisningen begynder hver dag kl. 8.15. og som hovedregel er du færdig i skolen senest kl 15.20. Hver lektion er på 60 min. Se oversigt over moduler og pauser her. Skemaet kan godt skifte fra uge til uge, og når vi er ude af huset til arrangementer og besøg, holder tidsplanen heller ikke altid.

Hvis du har særlige behov

På Slotshaven Gymnasium gør vi alt, hvad vi kan for at møde dig præcis der, hvor DU er. Hvis du har behov for en mentor eller særlig støtte, sørger vi for det. Hvis du er ordblind, sørger vi for, at du får de hjælpemidler og den tid til opgaverne, du har brug for. Har du brug for hjælp til opgaverne, har vi lektiecafe flere gange om ugen. Du kan også få en aftale med en af vores 4.g’ere, der er ansat til at hjælpe dig med at komme godt igennem gymnasieuddannelsen. Og i studievejledningen og elevtjenesten kan du få hjælp til næsten ALLE problemer, eller i hvert fald en at snakke med.

Klik for at se Slotshaven Gymnasiums brochure