Start i gymnasiet

 • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse

 • Have aflagt de obligatoriske 9. klasseprøver

 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen (dvs. have opnået mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne)

 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag (dvs. opnå mindst 5,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi)

 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk i 5.-9. klasse

 • Have ansøgt om optagelse via www.optagelse.dk senest 13. marts

 • Være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse

 • Have aflagt de obligatoriske 9. klasseprøver

 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen (dvs. have opnået mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne)

 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag (dvs. opnå mindst 5,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi)

 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk i 5.-9. klasse

 • Have ansøgt om optagelse via www.optagelse.dk senest 13. marts

Hvis du ikke søger direkte efter 9. eller 10. kl har du stadig et retskrav på optagelse op til 2 år efter 9. klasse og 1 år efter 10. klasse. Det vil sige, at hvis du fx. har gået på en prøvefri efterskole, været på udlandsophold eller holdt pause på anden måde, kan du stadig søge ind senest 1. marts og blive optaget på grundlag af din 9. eller 10. klasse, hvis du opfyldte betingelserne. 

Det betyder også, at hvis du ikke opfylder optagelsesbetingelserne efter 10. kl, kan du godt blive optaget på grundlag af din 9. klasses afgangseksamen, hvis du opfyldte betingelserne der.

Opfylder du ikke ovenstående krav, eller har du ansøgt for sent, har du mulighed for at blive optaget på baggrund af en optagelsesprøve og optagelsessamtale. Optagelsesprøven er en skriftlig prøve, der varer fire timer. Der er opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar.

Optagelsesprocessen

Du søger om optagelse via siden www.optagelse.dk. Elever i grundskolen benytter et UNI login. Øvrige ansøgere skal benytte Nem-ID.

I 9. eller 10. klasse
Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk. Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du må i alt vælge max. fem uddannelsesønsker.

Du er gået ud af 9. eller 10. klasse
Er du gået ud af skolen, kan du få et ansøgningsskema på www.optagelse.dk. Ansøgningen skal sendes direkte til uddannelsesstedet.

Hvis du ikke bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag* ved folkeskolens afgangseksamen, kan du blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse, hvis du opfylder følgende:

 • Får et gennemsnit på mindst 3,0 i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen. Du skal samtidig være vurderet uddannelsesparat
 • Får et gennemsnit i de bundne prøvefag mellem 2,0-3,0 ved folkeskolens afgangseksamen og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium. Du skal samtidig være vurderet uddannelsesparat

*dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opnår mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag* ved folkeskolens afgangseksamen, har du krav på at blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse.

*dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi