Fredag morgen 20. april 2018 var flere hhx- og htx-klasser samlet for at blive klogere på, hvad nudging er.

Til formålet havde Slotshaven Gymnasium inviteret Laura Lücking, som er specialestuderende i kommunikation på Aalborg Universitet i København.

Hun ved rigtig meget om området og havde taget turen fra hovedstaden til Holbæk og Slotshaven for at tale nudging med de mange nysgerrige elever.

Laura lagde ud med en definition af begrebet:

– Nudging betyder at få et kærligt puf i den rigtige retning. Sagt med andre ord: Det betyder, at du hjælper et andet menneske til at gøre det rigtige i en given situation.


Laura havde taget et par timer ud af specialeskrivningen for at fortælle om nudging.

Mere end bare klistermærker
Mens Laura forklarede, kunne eleverne se eksempler på nudging på projektoren bag hende. Heriblandt det nok mest berømte eksempel på nudging i verden: fluen i pissoiret.

Hvis du klistrer et lille mærke med en flue i pissoiret, vil der helt automatisk komme op til 80% mindre spild ved siden af pissoiret, da du (mænd) vil forsøge at ramme fluen.

– Det er en kæmpe succes for rengøringsassistenten, og der lugter sandsynligvis meget bedre, næste gang du kommer forbi, forklarede Laura.


Spørgelysten var stor i forbindelse med Lauras oplæg.

Spændende teori bag
Nudging-teori udspringer af adfærdspsykologi. Det vil sige måden, hvorpå vi mennesker opfører os i en given situation.

Den korte forklaring på nudging-teori er, at vi mennesker ofte ikke tænker os om, når vi agerer. Nudging-teori forklarer, at vi tager mange hurtige beslutninger på baggrund af mangelfuld information, og den forklarer, hvordan vi kan hjælpe mennesket til at tage bedre beslutninger. Beslutninger, der fremmer individets helbred, velfærd og livskvalitet.

Og som vi ofte er blevet så vant til, at vi slet ikke tænker over dem. Tag eksempelvis de afgrænsede områder ved indgangen til tog og metro, som angiver, at du skal holde til siden og vente på, at folk er steget af – det er også nudging og et eksempel på det kærlige puf.


Eleverne på både hhx og htx fandt det utrolig lærerigt at høre om nudging.

Mange begreber at holde styr på
Da foredraget var slut, havde eleverne lært en masse nye spændende og anvendelige fagbegreber indenfor nudging: ANCHORING, AVAILABILITY, LOSS AVERSION, FRAMING, SUNK COST, PRIMING og SOCIAL PROFF.

For at lære eleverne begreberne, viste Laura dem denne video, som gennemgår dem på en forståelig måde.

Efter foredraget, og da 2.r (som har studieretningen IT og Design) var kommet tilbage i klassen, reflekterede eleverne over, hvad de havde lært.

– Det er vildt med alt det nudging, vi faktisk bliver udsat for i dagligdagen. Affald, små tallerkener i buffeten, en lille indkøbskurv fremfor en stor i butikkerne og så videre. Nu kan vi faktisk forholde os kritiske til det, fortalte de og slog fast:

– Når hotels.com, trustpilot.com og booking.com angiver ratings og kommentarer, er det udelukkende nudging.

Det var altså utrolig lærerigt for eleverne at have Laura Lücking på besøg og lære om nudging, som de uden tvivl vil komme til at tænke over det næste stykke tid, når de bevæger sig rundt i bybilledet.


Laura og en række elever ude i det gode vejr efter snakken om nudging.