Inden jul afleverede vores 3.g’ere på HTX deres studieområdeprojekt (SOP). I denne uge blev det endelig tid til, at de mundtligt skulle op og forsvare den for én af deres vejledere og en censor udefra.
De skulle til eksamen bl.a. redegøre for projektets centrale problemstillinger, præsentere undersøgelsesresultaterne og forholde sig til styrker og svagheder ved selve rapporten. Mens vores HHX’ere netop er gået i gang med at finde emner til deres SOP, kan vores HTX’ere nu sætte et velfortjent flueben ved deres SOP-eksamen.