Der bliver i dag allerede gjort et stort stykke arbejde for at forbedre børn og unges trivsel, men der er desværre stadig børn og unge, som oplever ensomhed og mobning i Danmark. En fælles opmærksomhed på mobning i trivsels-arbejdet kan være med til at forebygge og bekæmpe, at mobning finder sted.

Derfor blev der i 2016 lanceret en aktionsplan til 0-18-års-området mod mobning i samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet – og med Mary Fonden som faglig sparringspartner.

De lancerer også pixie-udgaver samt en alleforenmodmobning.dk, hvor man kan finde aktionsplanen, pixier og inspiration til arbejdet med trivsel og antimobning.

Pas godt på hinanden.