På Slottet har vi været en del af et landsdækkende forsøg med karakterfrie klasser, hvor eleverne i et helt år udelukkende fik feedback på deres arbejde i de forskellige fag, de havde. Det har TV2 Øst dækket her.

Forsøget er lavet af Danmarks Evalueringsinstitutet (EVA), og vi er én af i alt 15 gymnasier, som var med. Det undersøger, hvordan unge oplever elever en karakterfri hverdag i gymnasiet, hvor der i stedet anvendes systematisk feedback til en faglig evaluering.


Billede fra TV2Øst af elever fra 2a

2.a oplevede et karakterfrit år
Det var blandt andet nuværende 2.a, som var med i forsøget, som dog nu får karakterer igen.

Klassen var en del af forsøget i skoleåret 2018/19. Karakterne blev droppet helt, både hvad angår afleveringsopgaver og standpunktskarakter. I stedet fik eleverne både mundtlig og skriftlig feedback på deres arbejde. Det har betydet, at eleverne i stedet for at fokusere på et tal som resultat på deres faglige indsats i stedet kunne fokusere på læring og udforskelse i faget.

Det var også dette, lærerne på skolen bemærkede – eleverne kunne være mere kreative og eksperimenterende i deres faglige arbejde og mindre tilbageholdende. Pædagogisk leder og engelsk lærer på skolen Helle Birch fortæller bl.a. til TV2 Øst:

– Man kan som elev være meget hurtig til at målrette sig mod et 12-tal og måske arbejde lidt sammen og aflure, hvad der skal til for at få de superhøje karakter. Når man ikke giver karakter, så synes jeg, at eleverne tit tør eksperimentere lidt mere.

Denne holdning bakker Marius Boers fra 2.a op om:

– Det her med at opleve en periode uden karakter, det føler jeg har gjort noget godt for mange, fordi man begynder at fokusere mindre på det her tal, som man som regel bliver reduceret til.

Resultater fra forsøget
Den oplevelse, som eleverne og lærerne har haft på Slottet, er vi ikke alene om. De overordnede resultater fra forsøget viser nemlig, at eleverne i forsøget generelt har samme holdning til at gå i en karakterfri.

Forsøget har vist, at karakterfriheden kan være et tiltræng pusterum fra bedømmelse, konkurrence og præstationspres. Det er det samme, som nogle af eleverne i 2.a oplevede. På den anden side er eleverne allerede vant til at få karakterer, når de begynder i gymnasiet,  og derfor kan en periode uden karakterer gøre, at de bliver usikre på deres faglige niveau, da en faglig evaluering kan virke mindre håndgribelig end i et tal.

Det var også en af udtalelserne fra 2.a, da Hjalte Johnsen pointerede:

– I min verden skal man have noget konkret at kunne sammenligne sig på.

Forsøget har altså vist, at eleverne oplever den karakterfrie klasse forskelligt. Dog viser forsøget, at størstedelen af eleverne føler sig mindre pressede af at gå i skole. Det er det, vi lægger vægt på at der er fokus på læring, udvikling og trivsel.