Alle gymnasieelever i Danmark deltager i en matematik-screening i slutningen af grundforløbet. Det er en to timers skriftlig prøve stillet af ministeriet – og således har alle førsteårselever på Slotshaven også været til screening i starten af oktober 2018.

Formålet er først og fremmest at hjælpe eleverne med deres valg af studieretning, således at de kan finde deres styrker – og de skal derfor helst klare sig godt i screeningen, hvis de ønsker at vælge en studieretning med matematik på A-niveau. Ellers er det måske andre studieretninger, de skal kigge nærmere på.

Skal ses som en hjælp
Screeningen rettes af elevernes matematiklærere og vurderes med ‘rød, ‘gul’ eller ‘grøn’, og et formål med screeningen er også eventuelt at kunne tilbyde ekstra hjælp med matematikken til de elever, der placeres i ‘rød’.

Screeningen er ikke en decideret eksamen, men den afvikles under lignende forhold og træner derfor også eleverne i selve det at gå til eksamen. Eleverne var generelt spændte og fokuserede og gik ind til deres første prøve på Slotshaven med stor koncentration.