Onsdag 20. februar var kantinen fyldt med sultne elever. Men ikke sultne efter mad. Nej, det var sultne efter svar og råd, der kan gøre dem klar til at træffe et karrierevalg. Så de kan komme nærmere, hvad der skal ske efter 3.g og studentertiden.

En hel karrieredag
Og eleverne fik deres sult på viden stillet under den såkaldte Karrieredag, som Slotshaven Gymnasium og Studievalg Danmark har sammensat i samarbejde med Roskilde Universitet, Zealand og Absalon.

Her kunne alle elever i 2.g og 3.g først kort blive introduceret til opbygningen af de videregående uddannelser og herefter på skift besøge en messe, hvor eleverne kunne høre mere om en række uddannelser fra de tre uddannelsesinstitutioner. Eleverne fra 3.g havde desuden et 20 minutters oplæg fra hver af de tre steder – RUC, Zealand og Absalon.

Kunne tale med nuværende elever
Men ikke nok med det. På Karrieredagen er der også også fokus på elev-til-elev-formidling, og det var derfor primært elever fra de tre videregående uddannelsesinstitutioner, der stod for præsentationen af uddannelserne.

Når man spørger eleverne, hvad der har betydning for deres valg af (videregående)uddannelse, kommer der mange forskellige svar: jobmuligheder, studiemiljø og faglig interesse. Som bare nogle af svarene.

Karrieredagen er blot en af en række af karrierekompetencelæringsaktiviteter på Slotshaven Gymnasium. Eleverne fra 3.g har også mulighed for at komme i studiepraktik, 2.g-eleverne deltager i karrieretanken, Studevalg Danmark har gruppevejledninger og individuelle vejledninger, og så har eleverne på Slottet også mulighed for at komme i praktik i Slotsugen, som finder sted hvert eneste år. På den måde går vi en dyd ud af, eleverne er klar til at tage næste karriereskridt efter HHX og HTX.