Inden længe skal 1.gerne vælge den studieretning, de vil gå på resten af deres tid på Slottet, og som noget nyt har Slottets innovationsteam forberedt en anderledes, lærerig og sjov måde at præsentere studieretningen Innovation på. Teamet afholdte nemlig en innovationsdag inspireret af det velkendte tv-program Løvernes Hule, hvor eleverne i teams først skulle arbejde med ideudvikling og derefter  præsentere deres slutprodukt overfor et dommerpanel.

Dagen startede med en fælles introduktion til de tre kategorier, som eleverne skulle udvikle produkter indenfor. Elevernes produkter skulle dække et eller flere behov inden for kategorierne “dyr”, “indendørs artikler” og “tekstil.”

Udover de tre kategorier, som produkterne skulle være indenfor, blev eleverne også præsenteret for den præmie, de kunne vinde som team, hvis dommerpanelet vurderede, at de havde udviklet et godt produkt og lavet den bedste pitch. Præmien var biografbilletter til alle holdets medlemer og en kage til hele klassen fra kantinen, så der var altså meget på spil for eleverne, da de skulle forberede deres pitches.

Brainstorming
Eleverne startede med at brainstorme og skrev alle de ideer, de kom til at tænke på inden for de nævnte tre kategorier, ned. Efter et par minutter med brainstorming udvekslede eleverne så ideer ved at hænge ideerne op på tavlen.

Efter eleverne havde besluttet sig for en ide, de ville arbejde videre med i grupper, begyndte produktudviklingsfasen. Her finpudsede eleverne deres ideer og kom med konkrete bud på, hvad det var for et behov eller problem, som deres produkt ville afhjælpe.

Den gode pitch
Da elevernes produkt var på plads, udarbejdede de deres pitch. En pitch er en præsentation af ens produkt.

Eleverne startede med at pitche deres produkter overfor en lærer og deres klasse, og i slutningen af denne runde valgte lærerene det pitch, som de syntes bedst opfyldte opgavens kriterier.

Derefter skulle eleverne pitche deres produkter overfor et internt dommerpanel i Nordsalen.

Vinderholdet
Efter at have set alle kvalificerede gruppers produkter besluttede dommerpanelet, at den bedste ide, produkt og pitch kom fra HHX1-gruppen. Gruppens produkt hedder Selftrash og er en skraldespand, som selv kan sortere affald, når man trykker på en knap.

Gruppen blev altså de heldige vindere af biografbilletterne og kan byde resten af klassen på kage i den kommende klassenstime.