Ledelsen

Brian Juul

Rektor

bju@slotshaven.dk
21 38 49 71

Søren Rothmann

Vicerektor

sro@slotshaven.dk
20 75 56 65

Helle Birch

Pædagogisk leder

hbi@slotshaven.dk
29 26 22 11

Administration

Joan Vingum

Uddannelsessekretær

jvi@slotshaven.dk
72 29 02 10

Søren Frederiksen

Uddannelsessekretær

sdf@slotshaven.dk
72 29 02 11

Teknisk personale

Jens Bjørnestad

Pedel

jnb@eucnvs.dk
20 75 56 57

Tomas Kielkowski

IT-medarbejder

toki@eucnvs.dk
20 42 46 99

Ledelsens funktioner


 • Personale (ansættelser, pædagogikum, trivsel)
 • Folkeskolesamarbejde
 • Økonomi og budget
 • Strategi
 • Eksterne samarbejdspartnere
 • Personaleansvar
 • PR
 • Fravær og fastholdelse
 • Kvalitetssikring
 • Klager – elever, medarbejdere, eksterne aktører
 • Strategisk kontakt til administrative funktioner – kantine, pedel, rengøring
 • Ledelseskontakt til NEG
 • Hjemmesiden

 • Skema/lectio
 • Eksamen, termins- og års-prøver samt censur
 • IT
 • Værkstedskoordinator
 • Fordeling af fag, valgfag, studieretninger
 • Indberetninger til UVM
 • Tidsregistrering og modul-regnskab
 • Udlån af lokaler

 • Pædagogisk og didaktisk sparring samt ud-vikling
 • Bibliotek og bogindkøb
 • Elevudvalg
 • Slotsuge
 • Studieportalen
 • Studieområdet (SO)
 • Store skriftlige, tvær-faglige opgaver – SOP, DHO
 • Kurser
 • Studieteknik
 • Grundforløb – AP, ØG, NV, PU