Fredag 8. december fik alle eleverne i 1.g fri fra den alminde skoledag kl 11.30, men det var ikke helt for at gå på weekend.

Kl. 15.00 mødte de nemlig ind igen. Denne gang til fælles klasseaktiviteter, som en del af introduktionen til deres nye studieretningsklasser, som de har gået i gennem den sidste måned. Efter den fælles introperiode.

Først grundforløb
Alle gymnasieelever starter nemlig med tre måneders grundforløb. Herefter bliver de organiseret i studieretningsklasser ud fra de ønsker, de har til fag og studieretning.

Det betyder, at eleverne to gange inden for det første semester skal lære en masse nye klassekamerater at kende, og der skal gennemføres introaktiviteter, som understøtter etableringen af læringsmæssige og sociale fællesskaber.

Pakkeleg, quizzer og meget andet
Det var kontaktlærerne og udvalgte faglærere, som stod for klassearrangementerne, og klasserne brugte de tre klassetimer til meget forskellige ting.

Nogle klasser havde arrangeret pakkeleg, quiz, dansekonkurrencer og meget andet. Skolen gav mad og vand inden det skolemæssige arrangement sluttede kl. 18.00. Herefter havde klasserne mulighed for at blive på skolen til fælles førfest i og med egen klasse og således følges til årets julegymnasiefest, som åbnede dørene kl. 20.00.