Læringscirklen for udskolingslærere og skoleledelser

Læringscirkler foregår som dialogmøder mellem udskolinger og Slotshaven Gymnasium. Formålet er at styrke vores fælles fokus på elevernes ’lange’ faglige progression, styrkelse af overgangen samt sikring af systematisk og organisatorisk understøttet videndeling og konkret samarbejde mellem lærere- og skoleledelser. Vi ved stadig for lidt om hinanden og hvorfor, vi gør som vi gør, lad os mødes og gennem dialog forbedre os.

Der er tale om inspirerende fyraftensarrangementer med en let servering. I skoleåret 2023-2024 er læringscirklerne placeret: torsdag d. 05. oktober 2023 kl. 16-19 og torsdag d. 04. april 2024 kl. 16-19. Slotshaven Gymnasium lægger lokaler til, sørger for forplejning samt faciliterer. Men planen er selvfølgelig, at vi skal mødes og tale i fagene og udvikle på områder som faglærerne selv fører en dialog om.

Mellem de to årlige læringscirkler vil der indgå mulighed for gensidige skolebesøg, faglig formidling fra elever, udveksling af undervisningsmaterialer og evt. faglige og didaktiske workshops mellem udskolings- og gymnasielærere. Det er derfor en fordel at deltage i begge runder. Skoleledelsen tilmelder lærere og ledelsesrepræsentanter til læringscirkler på dette særlige tilmeldingsskema. Det er også udsendt til alle skoleledelser og kan eftersendes ved henvendelse til rektor Brian Juul på mail bju@slotshaven.dk.

Tilmeldingsfrist til første læringscirkel er mandag d. 25. september 2023, men meget gerne før (dog mulighed for eftertilmelding efter aftale).

Vi ser frem til sammen, at dygtiggøre os til gavn for de lokale unge

Datoer for skoleåret 23/24

Torsdag 5. oktober 2023 kl. 16-19

Torsdag 4. april 2024 kl. 16-19