Der findes forskellige former for lektiehjælp ud over den hjælp du kan få i timerne.

Der vil være faglærere i følgende lokaler hver torsdag (tiderne står i Lectio):

  • Matematik i lokale 53

  • Fysik, Kemi og Biologi i lokale 44

  • Spansk og tysk i lokale 45

  • Virksomhedsøkonomi, Afsætning og International økonomi i lokale 50

  • 4.g eleverne står klar i kantinen til at hjælpe med mange forskellige fag.

Derudover starter Lektiecaféen i kantinen kl. 14:30 og fortsætter ligeledes frem til kl. 16. Her vil der bl.a. være 4.g elever, der kan hjælpe med lektierne.

Som udgangspunkt er lektiecafeen frivillig, men hvis du kommer bagud med afleveringer, kan du blive indskrevet til obligatorisk lektiecafé for en periode.

Derudover er der studietekniktimer, hvor der vil være hjælp til lektier, afleveringer og træning i forskellige studieteknikker. Klassens lærere planlægger og fordeler disse timer. De er obligatoriske og fremgår af skemaet i Lectio.