Læring kan foregå mange steder.

Der foregår selvfølgelig en del læring i klasselokalerne, men der foregår også læring, når du er på tur med din klasse, hvis du vælger at følge et talentprogram eller har tilmeldt dig en messe, hvor du eksempelvis skal præsentere dine idéer om egen virksomhed.

På Slotshaven har vi fokus på, at man som elev bliver præsenteret for mange forskellige måder at lære på, og at det man lærer sættes i relation til det omkringliggende samfund. Det vil nemlig betyde, at man lettere kan se, hvad man kan bruge det, man lærer til.