I 2.g skal eleverne på HTX skrive en større opgave i dansk og idehistorie. Det er en mulighed for at fordybe sig i et tværfagligt emne og se forbindelserne mellem to forskellige fag –  samt ikke mindst en mulighed for at øve sig, inden eleverne skal skrive deres studieretningsopgave i 3.g (den, der i år hedder SRP, men næste år hedder SOP).

Temaet er … krig
Underviserne har i år valgt, at det overordnede tema er krig, og eleverne har kunnet vælge forskellige problemstillinger inden for emnet fordelt på forskellige tidsperioder (ældre tid, samtid, moderne tid).

Problemstillingerne tager afsæt i teknologi, strategier, ideer og almene historiske begivenheder, og klasserne har arbejdet med emnet i en periode op til opgaven, og de er blevet undervist i informationssøgning af skolens bibliotekar Maria.

Arbejder kritisk med kilder
Eleverne skal nemlig selv vælge nogle kilder, de vil arbejde med, og tirsdag og onsdag i uge 50 er deres normale skema aflyst, og de har i stedet haft skrivedage på skolen med vejledning og mulighed for hjælp hos bibliotekaren.

I næste uge har de 1½ skrivedag hjemme, inden opgaven skal afleveres onsdag 19/12. Og så har de vist også fortjent deres juleferie.

Eleverne siger selv, at det er en stor udfordring, fordi de ikke har prøvet at skrive så store opgaver før, og fordi de er mere trænede i at skrive i de naturvidenskabelige fag. Samtidig synes de, det er rart at kunne fordybe sig i et emne og at få det afprøvet, inden det gælder for alvor næste år.