I skoleåret 2017-18 er Slotshaven Gymnasium af Undervisningsministeriet blevet udvalgt til at deltage i et toårigt rammeforsøg med karakterfritagelse af én 1.g hhx-klasse og én 1.g htx-klasse.

Det første år af forsøget lakker mod enden, og derfor er det tid til at gøre status.

– De karakterfrie klasser får den samme form for eksaminer og eksamensbevis som de øvrige klasser. Men undervejs i læringsprocessen bliver de fritaget for at få standpunktskarakterer i ikke-afsluttende fag. Karakterfritagelsen betyder, at eleverne vil modtage andre former for respons, som hjælper dem videre i læringsprocessen, forklarer rektor Malene Grandjean indledningsvis om initiativet.

“Vi har måske slacket lidt!”
En af de klasser, der er med i forsøget, er 1.y. Og det har været både spændende og udfordrende, lyder det fra nogle af klassens elever, da vi møder dem i kantinen, hvor de sidder og venter på, de skal til årsprøve i matematik.

– Det er anderledes at have en hverdag uden talkarakter. Man kan ikke helt følge med i, hvor man er henne på skalaen. Den feedback, vi får, er generelt positiv, og derfor udleder man automatisk, at man ligger højt på skalaen, når der skal gives årskarakterer, og det er ikke altid tilfældet, siger Karoline Fogde Horndrup.

– Jeg tror, den positive feedback – og det at vi ingen tal får – godt kan være årsag til, at nogen af os har slacket lidt, indrømmer hun med et smil.

Det billede kan Mads Hallborg Tolstrup Sørensen godt genkende.

– Jeg tænker ikke så meget på karakter, men jeg tænker over, at det måske gør, at jeg ikke yder 100%. Da jeg fik min standpunktskarakter, passede det faktisk meget godt med min egen fornemmelse af mit faglige niveau. Og så har vi lige været op i Informatik, hvor vi fik 10 begge to. Så feedbacken har da været en medvirkende årsag til, at jeg har rykket mig fagligt, slår Mads fast.

Også en ny situation for underviserne
Men det er ikke kun eleverne, der har skullet vænne sig til de manglende tal.

Pernille Molloy, som er 1.d’s underviser i International Økonomi fortæller, at hun til forældresamtaler i løbet af året har erfaret, at flere elever har givet udtryk for, at de er glade for, at fokus på talkarakteren er blevet afløst af fokus på generel læring.

Flere elever har også sagt også, at de nu arbejder konstruktivt med den feedback, som de modtager i forbindelse med tilbageleveringer af deres skriftligt arbejde.

Rikke Lund Aagaard, matematiklærer i 1.y, påpeger, at hun har oplevet det at være underviser i en karakter friklasse som rart, da fokus ikke har været på karaktererne.

– Som lærer har jeg faktisk gjort mig meget umage med at have fokus på elevernes progression. Progressionen har været central for elevernes læring. Jeg har oplevet, at det rykker eleverne fagligt, og når jeg har talt med dem om det at være karakterfrie, så har tilbagemeldingerne været overvejende positive. Faktisk har 1.y skolens laveste fraværsprocent mht. skriftligt fravær – arbejdsformen med feedback har sikkert en del af æren for dette, siger hun med slet skjult stolthed i stemmen over sine elever.

En anden underviser hos 1.y er Kirsten Justiniano, der har kunnet se både godt og skidt i dette karakterfrie år.

– Det har været både godt og udviklende for eleverne. Men også frustrerende, mest fordi perioden har været alt for kort, forklarer hun.

– Eleverne har været glade for det. De synes, de har fået mere plads til at stille ‘de dumme’ spørgsmål, og de har været meget glade for feedback, som var mere sproglig og fremadrettet end bare et tal.