I denne uge har Slottet besøg af fotografen, der tager klassefotos af vores 2.g’ere og 3.g’ere. Vores 1.g’ere må vente med klassefotoet, til de er i kommet i deres studieretningsklasser.
Sidst på dagen var det 3.s, der måtte stille sig pænt på række og give deres bedste “appelsin-smil”. I uge 47 skal 3.g’erne igen finde smilet frem, når det bliver tid til at tage fjolletfotoet.