Her i efteråret har nogle af 3.g’erne fra Slottet været i praktik for at blive klogere på, hvilke muligheder de har, når de måske skal til at vælge videregående uddannelse til sommer, når de bliver studenter.

En tur til København
Vi har fået en snak med to af eleverne – Julie og Michelle fra 3.a – om deres oplevelse af at være på besøg på henholdsvis Copenhagen Business School og CPH Business City.

Julie var på Copenhagen Business School i to dage på praktikforløbet ”Business, kommunikation og samarbejde.”  Her mødte hun følgende uddannelser:

  • HA pro – erhvervsøkonomi og projektledelse
  • HA MAK – markeds- og kulturanalyse
  • HA (kom.) – erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
  • HA (fil.) – erhvervsøkonomi og filosofi
  • HA (psyk.) erhvervsøkonomi og psykologi

Som Julie forklarer:

”Praktikforløbet satte fokus på den generelle forretningsforståelse samt viden om økonomiske forhold. Derudover også hvordan de skal forstås og kommunikeres i forhold til omverdenen og forskellige kulturer. Der blev også sat fokus på, hvordan virksomheder og organisationer består af forskellige mennesker, der er med til at definere virksomheden og dens muligheder for samarbejde og udvikling. At man på den ene side skal have indblik i og forståelse for forskellige menneskelige forhold og på den anden side have viden om virksomhedsøkonomi inden for blandt andet regnskab, finansielle forhold og afsætning.”

Julie fortæller også:

”Vi havde undervejs fire forskellige forelæsninger, der hver især repræsenterede en af de fem af ovenstående uddannelser. Her skulle vi læse 20-30 siders pensum som forberedelse.”

”Vi havde blandt andet en forelæsning om eksternt regnskab, som mindede meget om, hvad man lærer i virksomhedsøkonomi på første og andet år på HHX, men vi havde også en forelæsning om, hvordan kommunikation spiller ind i virksomhedens dagligdag, og hvordan man kan tilrettelægge kommunikation til de forskellige markeder.”

Kunne høre fra eleverne selv
Udover undervisning fik eleverne også studievejledning med henblik på, hvad der adskiller de forskellige uddannelser på praktiklinjen fra hinanden. Samtidig var studerende fra hver af de forskellige uddannelser klar til at besvare spørgsmål fra gymnasieeleverne.

På CPH Business City var Michelle på praktik i uddannelsen finansøkonom, hvor hun fik mulighed for at opleve uddannelsens opbygning og kurser.

Michelle fortæller følgende om praktikforløbet:

Første dag havde vi en kort præsentation med studievejlederen, hvor hun fortalte om opbygningen af uddannelsen, og hvordan den kunne bruges senere hen. Senere på dagen var vi først i en klasse på første semester, hvor vi havde mikroøkonomi, og derefter i en klasse på andet semester, hvor vi havde valgfaget: privatøkonomisk rådgivning. Anden dag havde vi igen mikroøkonomi, og derudover havde vi erhvervsøkonomi med fokus på finansiering. Fredag havde vi makroøkonomi, hvor vi brugte en del af timen på at snakke med de studerende omkring studiemiljøet.”

Selvom de to elever har været på praktik i forskellige skoler, er de enige om, at deres praktikforløb har været virkelig spændende.

Begge elever synes, at det var lærerigt og spændende at få et indblik i de forskellige uddannelser og være en del af studiemiljøet i en kort periode.

Derudover var de også begge enige om, at de er blevet mere afklaret i forhold til deres studievalg på baggrund af deres praktik.