Klædt godt på til din studieretning

Når de nye 1.g’ere starter på Slotshaven Gymnasium, starter de alle på grundforløbet, som på både HHX og HTX varer frem til efterårsferien, og som derfor er godt i gang i øjeblikket.

I løbet af dette grundforløb modtager alle elever undervisning på gymnasialt niveau, og de bliver præsenteret for alle studieretningerne, så de i slutningen af grundforløbet – nærmere bestemt 12. oktober – på et godt grundlag kan ønske en studieretning.

Meget at vælge mellem
På HHX kan eleverne ønske mellem: Finans, Innovation, Global Økonomi, International Business, MultiSprog og VøkMat (virksomhedsøkonomi og matematik). Læs meget mere her.

På HTX kan eleverne ønske mellem: MatFys, BioTek (biologi og teknologi), BioMat, Teknologi og Udvikling, Digital Kommunikation og Idræt. Læs meget mere her.

På baggrund af disse valg kommer alle 1.g-elever i uge 45b i nye klasser.

Mange forskellige fag
For at fuldføre en studentereksamen skal eleverne både have obligatoriske fag, herunder studieretningsfag, og frie valgfag, og valget af studieretning er elevernes første mulighed for at påvirke dem og dermed skabe den HHX- eller HTX-profil, som de ønsker.

Det er altså et spændende valg, 1.g’erne står overfor – og det skal de klædes godt på til.

– Vi gør alt for, at alle elever får opfyldt deres ønsker til studieretning. Sidste år lykkedes det for næste alle, da kun omkring fem elever måtte vælge om. Hvis en elev skal vælge om, vil de blive kontaktet, så de får endnu en chance for at ønske studieretning, forklarer rektor Malene Grandjean.

Det er både spændende og hårdt for eleverne at skulle i studieretningsklasser.

En stærkt socialt netværk
Mange elever er blevet glade for deres grundforløbsklasse, og det kan være enormt ressourcekrævende at etablere nye relationer i den nye klasse. Men den store fordel med denne reformændring er, at eleverne får en masse informationer om studieretningerne inden deres valg. Eleverne fra den gamle ordning, hvor man gik i samme klasse alle tre år, har desuden udtrykt misundelse over, at elever på den nye ordning får et langt bredere socialt netværk netop med klasseskiftet.