I midten af april deltog vores 3.g’ere på HHX i en Corona-venlig og dermed virtuel udgave af Karrieredag.

Virtuelt besøg af tre videregående uddannelser
Her fik Slottet besøg af tre forskellige videregående uddannelser: Zealand – der bl.a. tilbyder erhvervsakademiuddannelser, Professionshøjskolen Absalon – der udbyder professionsbacheloruddannelser, og Roskilde Universitet, hvor det er muligt at tage bachelor- og kandidatuddannelser indenfor Samfundsvidenskab, Humaniora, Humanistisk Teknologi og Naturvidenskab.

Gennem oplæg og fortællinger fra både studerende og undervisere kunne vores elever blive klogere på, hvad der var det helt særlige for hver af de tre uddannelsesinstitutioner. Der var ligeledes tid til, at eleverne kunne stille spørgsmål.

Om Karriedag fortalte nogle af vores elever følgende:
Mads Rise Olsen fra 3c sagde:
– Karrieredagen gav mig et overblik over, hvilke uddannelser der var at vælge imellem her på Sjælland. Jeg ved, at jeg skal have et sabbatår, men muligheden for at høre om uddannelserne gør det nemmere at tage et valg om, hvad jeg skal bagefter. Så alt i alt en god mulighed for at blive klogere på det.

Caroline Olivia Rosendahl Nielsen fra 3c fortalte:
– Jeg syntes, at det var meget interessant at høre fra nogle forskellige personer om deres egne erfaringer. Dog ville jeg gerne have hørt noget om CBS, da det muligvis er noget, jeg gerne vil i fremtiden. Jeg er meget afklaret med, hvilken vej jeg ikke skal, og i og med at jeg flytter til København. d 1. september, er Roskilde Universitet for eksempel ikke lige så relevant for mig. Inden jeg skal læse videre, skal jeg have 1-2 sabbatår. I de år regner jeg stærkt med at finde ”min vej.”

Vi siger mange tak til de tre videregående uddannelser for en utrolig spændende karrieredag.