Slottet er garant for en gennemsigtig skolekultur, hvor alle, ansatte såvel som elever, har mulighed for at komme til orde og blive involveret, når der skal træffes operationelle beslutninger. Så alle er med til at skabe skolen.

Dette er hhx-eleven Jennifer fra 3.C et levende bevis for, da hun sidste år blev spurgt om at sidde med i skolebestyrelsen for EUC Nordvestsjælland – og dermed også Slotshaven Gymnasium.

Et tilbud, som Jennifer blev meget beæret over:

– Jeg blev sidste år spurgt, om jeg ville sidde i skolebestyrelsen, og det var en kæmpe ære for mig at få den mulighed. Jeg har indtil videre været til to møder – senest her 12. december, forklarer Jennifer, som igennem hele sin gymnasietid har taget ansvar for at udvikle Slotshaven Gymnasium og sørge for, det er et godt sted at være for både ansatte og elever.

Elevernes talerør
Slottet er elevernes, hvorfor deres meninger, holdninger og oplevelser af stedet prioriteres højt, som bl.a. er en af skolebestyrelsens fornemmeste opgaver. Med Jennifer i bestyrelsen har eleverne nu fået indført en stemme og har således mulighed for at præge deres daglige tilhørssted.

– Min funktion ved at sidde i bestyrelsen er, at jeg skal formidle, hvad vi elever her på skolen oplever, og ikke mindst hvad vi tænker om skolen – hvad der virker, og hvad der ikke virker, lyder det fra Jennifer.

På Slotshaven Gymnasium er vi ekstremt glade for at have en elevrepræsentant med i skolebestyrelsen, og vi byder Jennifer hjertelig velkommen.