Onsdag 17. januar 2018 er vores elever fra 2.z på htx til innovationscamp sammen med elever fra Stenhus Kostskole. 2.z er vant til at innovere – både fra den daglige undervisning og cases – og i dag skal de arbejde med kulturbiografen Frysehuset som case. Målet er helt konkret at innovere på, hvordan den lokale institution kan tænke sine åbningstider anderledes.

Frie hænder til at innovere
Det skal eleverne bruge hele dagen på, hvor de bliver ført gennem en målrettet innovativ proces fra de første tanker til konkrete forslag. Det er en proces, der skal bidrage til at understøtte de innovative processer, hvor viden fra forskellige områder kombineres på nye måder. På den måde kan en ny brugbar praksis se dagens lys. Praksis forstået som nye produkter, andre former for services eller nye måder at gøre ting på.

Det er helt op til eleverne, hvad de synes, der kan være af forbedringer og ændringer.

Som indledning har eleverne fra morgenstunden fået fire gode råd, som de med fordel kan tage med sig ind i arbejdet med Frysehuset:

  1. Accepter ikke status quo
  2. Tænk muligheder fremfor begrænsninger
  3. Vær frygtløs
  4. Hold op med at tænke – det giver plads til AHA-oplevelser