I uge 8 har vi afholdt innovationscamp på Odsherreds Gymnasium for 8. klasserne i kommunen.

Innovation på skemaet
Traditionen tro har vi besøg af en lokal virksomhed, når vi afholder innovationscamps, og denne præsenterer en aktuel problemstilling fra virksomhedens hverdag. Ved hjælp af værktøjer fra faget innovation på HHX får eleverne så til opgave at udarbejde løsningsforslag til problemstillingen.

Tirsdag i uge 8 var det 8. klasserne fra Højby Skole, der skulle arbejde med en problemstilling fra Burgerhjørnet i Højby. Problemstillingen eleverne skulle løse var: Hvordan skal Burgerhjørnet markedsføre sig? Først blev eleverne præsenteret for arbejdsmetoden, og derefter gik de i gang med at behandle problemstillingen.

Det samme gjorde sig gældende torsdag, hvor 8. klasserne fra Nykøbing Skole fandt vej til Odsherreds Gymnasium. Den problemstilling, de skulle løse, havde fokus på unge og arbejde. Eleverne skulle komme med mulige løsningsforslag til, hvordan man kan få flere unge i Odsherred til at få et fritidsarbejde.

Arbejdsmetoden
Måden, der arbejdes på i innovationscamps, er, at man starter med at brainstorme ideer på tid. Her noterer eleverne alle de ideer, de kan komme på, i forbindelse med den problemstilling, de har fået præsenteret.

Derefter kategoriserer de ideerne efter, hvor gode de er, og så vælger eleverne den ide, de synes er bedst, og som de vil arbejde videre med og omdanne til et løsningsforslag.

Alt dette gjorde eleverne med hjælp fra vores elever fra 3.f og 3.c, som fungerede som tovholdere og sparringspartnere.

Løsningsforslaget fremlagde eleverne for virksomheden i en præsentationsrunde i slutningen af dagen.

Mange gode forslag
Der var mange gode og kreative bud fra eleverne. Nogle af forslagene var nye og fik virksomhedsejeren af Burgerhjørnet til at tænke i nye baner. Der var nogle elever, der foreslog Burgerhjørnet at lave en skattejagt. Andre forslag bekræftede virksomheden i deres markedsføringsvalg, da eleverne foreslog nogle af de markedsføringstiltag, som virksomheden allerede laver. Dette var fx at lave små videoer og have underholdning i restauranten.

Flere unge i job
Hvordan kan man få flere unge i job? Det havde eleverne fra Nykøbing Sjælland mange ideer til: jobmesse på folkeskolerne, en hjemmeside for unge-jobs i lokalområdet og stillingsannoncer på sociale medier. Derudover foreslog eleverne, at de unge kan komme ud i skoletiden som en hel klasse og prøve at arbejde i en lokal virksomhed. På den måde vil den unge få kendskab til en bestemt virksomhed og det arbejde, de kan komme til at lave, hvis de søger et job hos virksomheden.

Alt i alt var det to helt fantastiske og lærerige dage både for eleverne og virksomhedsejerne, der gik hjem med en masse nye og friske input.