Tirsdag 27. oktober havde vores to innovationsklasser 2.c og 2.e besøg af to iværksættere Mikkel Frederiksen og Christian Ibsen, som står bag virksomheden Unifyapp.dk der udbyder et digitalt visitkort.

En case-udfordring
De to iværksættere havde en udfordring med til de to innovationsklasser. Udfordringen lød således:

  • Hvordan tiltrækker Unify de unge,  under 30 år, til at bruge platformen?
  • Hvilke tiltag, markedsføring og andre aktiviteter er nødvendige for at ramme denne målgruppe?

Nordsalene blev omdannet til et kreativt værksted, og eleverne gik ellers i gang med at brainstorme mulige løsninger til caseudfordringen. Eleverne havde en kreativ og konstruktiv dag, hvor der blev idégeneret og fundet løsninger til dagens udfordring. Løsningerne blev bagefter præsenteret for de to iværksættere, som efterfølgende spurgte ind til og gav feedback til de otte grupper.

Unifyapp.dk fik inspiration og ideer med hjem.

Tidligere elever på Slottet
De to unge iværksættere er tidligere elever på Slotshaven Gymnasium,  og det var derfor interessant for eleverne at møde de to unge iværksættere, som for ca. 5 år siden blev studenter fra Slottet. De to iværksættere startede virksomheden Unifyapp.dk for 2,5 år siden, og nu er de ved at være færdige med deres videregående uddannelser. De gav eleverne et indblik i livet efter gymnasiet og de besværligheder, der kan være ved at starte egen virksomhed.