Så er der ikke lang tid til, at vores nye 1.g’ere starter. Det glæder vi os utrolig meget til, og traditionen tro afholder vi informationsmøde for kommende elever og deres forældre, hvor de kan høre om alt det praktiske i forbindelse med at starte i gymnasiet.

Vi har derfor sendt en invitation til informationsmøde til alle kommende elever på deres e-boks.

Informationsmødet er torsdag 18. juni 2020 kl. 19.00-20.00.

Et virtuelt møde i år
På grund af corona har vi i år ikke mulighed for at afholde mødet fysisk på skolen. Det kommer i stedet til at finde sted på Teams, hvor I vil møde både rektor og vores studievejledere.

Værd at vide om gymnasiestarten
Indtil mødet finder sted, har vi samlet alle de informationer og aktiviteter, der er i forbindelse med gymnasiestarten, i vores nye folder lavet specifikt til vores kommende 1.g’ere.

I den kan du bl.a. læse om introugen, vigtige datoer og studieretningsvalg.

Du kan læse folderen ved at trykke på billedet.