Loading...

Studieretninger HTX

//Studieretninger HTX
Studieretninger HTX 2018-09-20T12:24:22+00:00

MatFys

Studieretningsfag
Matematik A, Fysik A

MatFys er for dig der vil undersøge, hvordan verden hænger sammen, virker og påvirkes. Det kunne være som ingeniør, læge, astrofysiker eller forsker. Matematik og Fysik, samt det helt særlige samspil der opstår herimellem, styrker kompetencer som logisk tænkning, abstraktion og argumentation. Det vil du også få stor glæde af i alle øvrige fag, herunder teknologi og teknikfag samt de anbefalede valgfag. I laboratorierne bygges der bro mellem teori og praksis: Her vil du igennem talrige forsøg og intensive eksperimenter blive udfordret til det yderste. Belønningen herfor er en dybere forståelse og en bredere kunnen. Arbejdsform, metode og sprog er alle båret af den naturvidenskabelige tankegang, og baserer sig i vid udstrækning på udstrakt brug af symboler, matematiske modeller, observationer og eksperimenter.

Anbefalede valgfag 
Kemi A, Biologi B, Engelsk A, Filosofi C

BioTek

Studieretningsfag
Bioteknologi A, Samfundsfag B

Vil du lære om den nyeste medicin, undersøge mulighederne for sundere bæredygtige fødevarer eller udfordre potentialet i biobrændstof, så er Bioteknologi A noget for dig. Her arbejder du blandt meget andet med genteknologi, hvor du laver forsøg med gensplejsning og undersøger DNA spor fra mennesker og andre organismer. Desuden arbejder du med enzymer, hvor du ser, hvordan de virker i cellernes stofskifte eller hvordan de anvendes i industrien. Du vil blive udfordret på teknologiske, økonomiske og etiske spørgsmål, og studieretningens fag sætter forskellige perspektiver på de spørgsmål og dilemmaer, som de bioteknologiske muligheder rejser i kombination med Samfundsfag B.

Anbefalede valgfag
Matematik A, Design C, Psykologi C, Idræt C, Kemi A

BioMat

Studieretningsfag
Matematik A, Biologi B

Studieretningen er for dig, der interesserer dig for sundhed og gerne vil arbejde med mennesker. Med studieretningsfaget matematik får du trænet din analytiske sans og faget hjælper dig til at forstå komplekse sammenhænge. Studieretningen er således til dig, der elsker naturfag og matematik og samtidig søger en dybere forklaring på naturvidenskabelige og biologiske problemstillinger. Biologi B giver dig muligheden for at arbejde med intensive eksperimenter i laboratorierne, hvor du bliver udfordret til det yderste og må tænke både logisk, abstrakt og kreativt, når du kombinerer teorien med de praktiske forsøg.

Anbefalede valgfag 
Psykologi B, Idræt C, Samfundsfag B, Engelsk A, Bioteknologi A, Kemi A

Teknologi og udvikling

Studieretningsfag
Teknologi A, Samfundsfag B

Vil du være med til at forandre verden og udtænke nyskabelser i relation til det omgivende samfund, så er denne studieretning noget for dig. Du lærer om udviklingen af teknologiske løsninger på samfundsmæssige problemstillinger, både nationalt og internationalt, om produktion og konkurrence, og om samspillet mellem virksomheder og samfundet. Du lærer at bruge din viden i praksis, så den bliver nærværende for dig og din omverden. Så er du nysgerrig på, hvordan verden fungerer, og har du lyst til at påvirke udviklingen og skabe nye produkter, så er denne studieretning lige dig.

Anbefalede valgfag 
Informatik B, Innovation B, Erhvervsøkonomi C

Digital kommunikation

Studieretningsfag
Kommunikation/IT A, Programmering B

Drømmer du om at designe og udvikle hjemmesider, apps, virtual reality og interaktive medieoplevelser? Så er studieretningen Digital Kommunikation noget for dig. Med Kommunikation/it på A-niveau lærer du at forstå og håndtere den digitale virkelighed, og at omsætte dine idéer til brugbare produkter du kan få ud til andre. Med Programmering på B-niveau tager du skridtet fra forbruger til medskaber, og åbner op for en verden af digitale muligheder og medier.

Anbefalede valgfag
Design C, Innovation C, Matematik A, Mediefag C

Idræt

Studieretningsfag
Bioteknologi A, Idræt B

Idrætsstudieretningen er for dig, der interesserer dig for krop og sundhed. Bioteknologi og idræt giver dig muligheden for at arbejde med eksperimenter i laboratorierne, hvor du undersøger kroppens præstationer og analyserer resultaterne i kombination med teorierne. Idræt er både teoretisk og praktisk. Du træner tekniske og taktiske færdigheder i både kollektive og individuelle idrætsdiscipliner. Du skal være klar til at udfordre dig selv i en bred opfattelse af idræt mellem traditionelle discipliner som f.eks. tennis, løb, og volleyball men også f.eks. yoga eller overnatning i det fri med idrætsopgaver. Samtidig kommer du til at lære om idrætshistorie og idræt som kulturskaber. Idrætsstudieretningen er for dig, der gerne vil forstå menneskets krop og sind samt være med til at tænke nye spændende tanker om fremtidens sundhed og livsstil.

Anbefalede valgfag
Psykologi C, Samfundsfag B, Engelsk A, Matematik A