Loading...

Studieretninger HTX

//Studieretninger HTX
Studieretninger HTX 2019-09-29T21:12:51+00:00

Mat-Fys

Studieretningsfag
Matematik A, Fysik A

Mat-Fys er for dig, der vil undersøge, hvordan verden hænger sammen, virker og påvirkes. Det kunne være som ingeniør, læge, astrofysiker eller forsker. Matematik og Fysik, samt det helt særlige samspil der opstår herimellem, styrker kompetencer som logisk tænkning, abstraktion og argumentation. Det vil du også få stor glæde af i alle øvrige fag, herunder teknologi og teknikfag samt de anbefalede valgfag. I laboratorierne bygges der bro mellem teori og praksis: Her vil du igennem talrige forsøg og intensive eksperimenter blive udfordret til det yderste. Belønningen herfor er en dybere forståelse og en bredere kunnen. Arbejdsform, metode og sprog er alle båret af den naturvidenskabelige tankegang og baserer sig i vid udstrækning på udstrakt brug af symboler, matematiske modeller, observationer og eksperimenter.

Anbefalede valgfag/løft
Kemi A, Biologi B, Engelsk A, Filosofi C

Sam-Tek

Studieretningsfag
Teknologi A, Samfundsfag B

Vælg Sam-Tek fordi det er sjovere at blive ekspert på et område du selv vælger. På denne studieretning lærer du at stille de rigtige spørgsmål til at løse problemer på både individ- og samfundsniveau. Du er med til at forandre verden og udtænke nyskabelser i relation til det omgivende samfund. Tidligere eksempler på det er f.eks. det bæredygtige cigaretskod, den bakteriefrie sæbedispenser, det radiodirigerende surfbræt, der selv finder tilbage til ejeren i rum sø, det bionedbrydelige hygiejnebind, engangsbestik lavet af mælk og mange flere.

Du lærer altså at bruge din viden i praksis, så den bliver nærværende for dig og din omverden. Du bliver en problemknuser og en projektleder – så er du nysgerrig på, hvordan verden fungerer, og har du lyst til at påvirke udviklingen og skabe nye produkter, så er denne studieretning lige dig. Studieretningen tager på en længere studietur til Canada. Her skal du bl.a. undersøge Niagara Falls, industrien i Toronto og samarbejde med vores venskabsgymnasium i Montreal. Turen koster 12.000 kr.

Anbefalede valgfag/løft
Matematik A, Innovation C, Idræt C, Psykologi C

Pro-Kom

Studieretningsfag
Kommunikation/IT A, Programmering B

Elsker du at være kreativ, løse problemer og at skabe produkter, som tager udgangspunkt i mennesker? Så er Pro-Kom noget for dig! Du kommer til at arbejde fra ide til produkt, med en god blanding af praktik og teori. I Kommunikation/IT lærer du at forstå den digitale virkelighed, formidle dit budskab, og omsætte den gode idé til en brugbar løsning, mens du i Programmering tager skridtet fra bruger til producent og bringer ideen til live. Du får kompetencer i emner som grafisk design og datadrevet kommunikation, som du kan anvende når du laver målrettede kampagner eller skaber funktionelle, interaktive medieoplevelser. Din målgruppe står altid centralt. Mulighederne er mange, og du kan målrette dit studie efter egne interesser ved enten at opgradere et fag, du har i forvejen, eller vælge et nyt.

Anbefalede valgfag/løft 
Matematik A, Innovation C, Psykologi C, Kulturforståelse C, Samfundsfag B

Bio-Mat

Studieretningsfag
Matematik A, Biologi B

Studieretningen er for dig, der interesserer dig for sundhed og miljø og gerne vil arbejde med mennesker og for en bedre verden. Vil du gerne være læge, forsker eller arbejde inden for miljø eller sundhed er studieretningen oplagt til dig. Med studieretningsfaget matematik A får du trænet din analytiske sans, og faget hjælper dig til at forstå komplekse sammenhænge. Studieretningen er  til dig, der elsker naturfag og matematik og samtidig søger en dybere forklaring på naturvidenskabelige og biologiske problemstillinger. Biologi B giver dig muligheden for at arbejde med intensive eksperimenter i laboratorierne, hvor du bliver udfordret til det yderste og må tænke både logisk, abstrakt og kreativt, når du kombinerer teorien med de praktiske forsøg. Du bruger din viden til at designe forsøg og undersøge sammenhænge som giver dybere indsigt i fx fysiologiske og miljømæssige sammenhænge.

Anbefalede valgfag/løft
Bioteknologi A, Samfundsfag B, Kemi A, Psykologi C