Fag HTX

Fire forskellige slags fag
Dit samlede gymnasieforløb består af grundforløbsfag, studieretningsfag, obligatoriske fag samt valgfag.

Studieretningsfag
Når du vælger studieretning, vælger du samtidig dine to studieretningsfag. Dine studieretningsfag kan være på A eller B niveau.

Grundforløbsfag
Udover de nedenfor angivne fag vil der også være de obligatoriske fag Dansk, Engelsk, Samfundsfag og Matematik. Desuden kan der forekomme studieretningsfag og andre obligatoriske fag.

Naturvidenskabelig grundforløb
Produktudvikling

Obligatoriske fag
På HTX skal du have følgende obligatoriske fag:

Dansk A
Teknik A*
Engelsk B
Fysik B
Kemi B
Matematik B
Teknologi B
Biologi C
Informatik C**
Samfundsfag C
Teknologihistorie C

* I 3.g skal du vælge mellem fire forskellige teknikfag:
Byggeri og Energi
Digitalt design og udvikling
Proces, Levnedsmiddel og Sundhed
Udvikling og produktion

** Undtagen studieretningen Digital Kommunikation som har Komm/IT i stedet for Informatik C.

Valgfag
På HTX skal du have et til tre valgfag. Et valgfag kan være et nyt fag på C niveau, eller et løft af et fag du allerede har, så du har dette på et højere niveau. Du kan fx løfte engelsk B til engelsk A. Vi udbyder en række valgfag og løft, men kan ikke garantere, at alle oprettes, da dette baseres på elevernes tilmeldinger til de enkelte fag.

Følgende valgfag udbydes
Filosofi C
Finansiering C
idræt C
Innovation C
Kulturforståelse C
Mediefag C
Musik C
Organisation C
Programmering C
Psykologi C
Tysk Fortsætter C

Bioteknologi A
Innovation B
Kulturforståelse B
Psykologi B

Følgende løft udbydes
Biologi B
Biologi A (kræver biologi B)
Engelsk A
Fysik A
Informatik B
Kemi A
Matematik A
Samfundsfag B
Teknologi A

Kontakt vores studievejledning

Hanne Skovgaard Larsen
(+45) 21 77 48 92
hsl@slotshaven.dk 


Peter Schroeder

(+45) 29 66 01 39
pes@slotshaven.dk 


twitter contact

 Idemobler 131