Fagligt har det ikke været så svær en overgang at starte på universitetet, for jeg var godt forberedt fra HTX. Biomedicin er mit drømmestudie, og det fandt jeg ud af, da jeg lavede et projekt om sundhedsvidenskab i 3g. Biomedicin handler om at forstå sygdomme og udvikle medicin. Men det er en ret bred uddannelse. Jeg tror jeg vil forske i sygdomme, når jeg er færdig, men det kan jo nå at ændre sig.

Anna Hjelm Hvass Hansen – student 2020, studerer Biomedicin på Syddansk Universitet

Læs videre med HTX

Teknologisk og naturvidenskabelig indsigt er vigtig og nødvendig for alle i et samfund. Der er stor efterspørgsel på naturvidenskabeliguddannet arbejdskraft, og det vil fortsat være her, fremtidens beskæftigelsesmuligheder er størst. Det er derfor oplagt at læse videre efter htx, da uddannelsen er adgangsgivende til alle videregående uddannelser (vær dog opmærksom på særlige fag- og niveaukrav).

Videregående uddannelser

Langt hovedparten vælger efter HTX en videregående uddannelse inden for naturvidenskab, it eller teknik: På universiteterne, arkitektskolen, ingeniør-højskolerne eller på akademiuddannelserne. De bliver eksempelvis cand. scient., arkitekt, ingeniør, tekniker, farmaceut, læge, dyrlæge, sygeplejerske, jordemoder, laborant.

På Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser HHX kan give dig direkte adgang til ud fra de fag og niveauer, du vælger eller har valgt.