På Slotshaven Gymnasium har alle elever på HTX samfundsfag, og faget bidrager på mange måde konstruktivt til elevernes samlede dannelse – og dermed uddannelse.

De lærer at forstå de mekanikker, der konstant fungerer i samfundet omkring dem –  og sætte dem i spil i flere af de andre fag, de har. Der er således tætte forbindelser mellem samfundsfag, matematik og de naturvidenskabelige fag.

Forskellige faglige vinkler
Derfor gav det rigtig god mening, at to af vores samfundsfaglige htx-hold mandag 22. januar besøgte Folketinget, så de kunne få syn for sagen i forhold til, hvad de har lært i klasselokalerne på Slottet.

Det at forstå vores samfund kræver nemlig kombinationen af forskellige faglige vinkler – og praktiske erfaringer –  samt det at kunne forholde sig til både kvalitative og kvantitative data. Det er netop, hvad samfundsfag bidrager til på HTX.

Oplevede Folketinget indefra
På turen til Folketinget fik både elever og undervisere en rundvisning af Kaare Dybvad, som er valgt for Socialdemokratiet i Holbæk-kredsen – og som i øvrigt har det højeste personlige stemmetal i kredsen.

Under rundvisningen fortalte Kaare om Folketingets historie, hvordan Folketinget fungerer i det daglige og om dagligdagen som folketingspolitiker.

Senere på dagen fortsatte holdene turen til København hos Udenrigsministeriet, hvor chefkonsulent Niels Richter holdt foredrag om globale og regionale udfordringer.

Alt i alt en spændende dag, hvor eleverne fik praktiske vinkler på, hvordan samfundet og især demokratisk politik fungerer.