3.Z på HTX Slotshaven Gymnasium, med studieretningen Teknologi & Innovation, er i øjeblikket i gang med at arbejde på deres eksamensprojekt i faget Teknologi A.

Eksamensopgaven handler om at udvikle et produkt, som kan løse et problem, og gøre produktet klar til produktion og markedsføring. Det er der kommet en række meget spændende projekter ud af, og tre af projektgrupperne havde tirsdag 19. marts 2019 valgt at stille op ved årets regionsmesterskaber i innovation, som løb af stablen i Vordingborg. Og hvor de dystede mod en masse andre gymnasieelever.

Herunder kan du læse om projektgrupperne og deres idéer.

InventoryAid

En af HTX-grupperne fra Slottet har udviklet en ny version af Falck Kassen – den lille røde (eller grønne eller sorte) kasse med førstehjælpsudstyr som plaster, forbindinger og støttebind, som står i mange hjem, biler, virksomheder og institutioner i dag.

Det smarte ved elevernes version af kassen er, at den selv holder øje med, om indholdet er up-to-date. Det fungere sådan, at hvis noget mangler eller har overskredet sidste anvendelsesdato, vil kassen af sig selv sende en bestilling på de ting, den skal fyldes op med.

Gruppen har også medtænkt, at nogle produkter, eksempelvis plaster, ikke nødvendigvis bruges op på en gang, så her bestilles først en genopfyldning, når fx 70% af produktet er brugt. Tanken er, at InventoryAid® skal være en abonnementsservice, der således kommer til at køre helt automatisk. Videre frem arbejder gruppen på at udvikle systemet, så det også kan bruges på ambulanceredderes tasker, som skal fyldes op og kontrolleres efter hver udrykning.

Zalmo

En anden gruppe arbejder med affaldssortering og har udviklet et system, der gør det muligt igen at bruge affaldsskakterne i etagebebyggelser, som ellers er blevet lukket i stort tal de seneste år, fordi det førhen ikke var muligt at kildesortere affald, der blev kastet i dem.

Det har givet mange ældre og gangbesværede udfordringer, fordi man nu selv skal transportere sit skrald ned i gadehøjde og kildesortere det der. ZALMO har lavet et system, hvor brugeren oppe ved lejlighedens affaldsskakt vælger affaldstypen på et panel med trykknapper, og forneden vil en gummitragt derefter sørge for, at posen lander i den rigtige container. Både boligforeninger og affaldsselskaber har vist interesse for dette system, og af jævnlige læserbreve i landets aviser kan man se, at behovet for den type af løsning fortsat er til stede.

Caestu

Det sidste hold har fremstillet en handske med integreret telefonbetjening. I Caestu-handsken sidder, hvad der svarer til et almindeligt bluetooth-headset, og dermed kan en løber, en cyklist eller en almindelig fodgænger bruge telefonen ved at tale ind i handskens lillefinger og lytte på tommelfingeren, uden at skulle have ledninger eller klodsede trådløse headsets bag ørerne at bøvle med, når telefonen ikke er i brug.

De tre grupper stillede op i hver deres kategori, hvor de klarede det flot, selvom det ikke blev til førstepladser til nogen af dem denne gang. Det var i stedet Slotshavens HHX-elever og EUX-eleverne fra EUC Nordvestsjælland, der løb med laurbærrene. Men alle tre HTX-grupper har høstet værdifulde erfaringer – både i forhold til deres eksamen senere på foråret, i forhold til produkterne og ikke mindst i forhold til deres videre liv og karriere.

Det var Fonden for Entreprenørskab, som afholdt arrangementet, og selve messedagen var også speciel for fonden, idet det er 25 år siden, det hele startede. Fonden for Entreprenørskab er et nationalt videnscenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. Slotshaven Gymnasium har deltaget i mange arrangementer og messer arrangeret af fonden til stor glæde og gavn for udviklingen af elevernes innovative og entreprenante kompetencer.