I disse dage er vores 2.g’ere på HHX i gang med Dansk-historieopgaven, også kaldet DHO.

I år er det overordnede tema: “Kvinder og kvindeopfattelse i det danske samfund siden 1500.” Et tema som eleverne allerede er blevet klogere på i et forløb, hvor dansk og historie har arbejdet sammen.

Et aktuelt tema
Nu er tiden kommet til, at de selv skal dykke ned i et selvvalgt emne med udgangspunkt i det overordnede tema og bruge viden og metoder fra de to fag.

I en tid med #MeToo og en fejring af Kvindernes internationale kampdag i mandags, er der mange aktuelle perspektiver på årets tema. Mon ikke det kan bidrage til nogle spændende opgaver?

Skriveprocessen er skudt i gang
I mandags d. 8/3 afleverede eleverne deres problemformulering. De har fra i dag onsdag d. 10/3 og frem til weekenden skrivedage, hvor de sideløbende også undervises i rapportskrivning, litteraturhenvisning og metode. Rapporten afleveres senest mandag d. 15/3.