Uddannelsens opbygning HHX

Dit 3-årige gymnasieforløb på HHX
Dit gymnasieforløb er 3-årigt. Dine tre år på Slotshaven Gymnasium er opdelt i et grundforløb og et studieretningsforløb.

Du vil i dit gymnasieforløb følge både obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Du kan være med til at sætte dit personlige præg på din uddannelse og dine fremtidsmuligheder.

Dit valg af studieretning har betydning for hvilke valgfag du kan vælge – hvis du er i tvivl om hvordan, kan du tale med en studievejleder.

Sideløbende med undervisningen i de enkelte fag har du en række flerfaglige forløb – kaldet studieområdet.

Studieområdet er en del af både grundforløbet og studieretningsforløbet, som dels giver dig et solidt fundament for valg af studieretning, og dels er med til at tone og profilere dit gymnasieforløb.

 HHX-opbygning

 HHX-opbygning2       
 Studieretningsfag (sf)
 Obligatoriske fag (of)
 Tysk og spansk (t/s) / Spansk (s)
Valgfag (vf)
Studieretningsprojekt (srp) / Det international område (dio)       
        

Kontakt vores studievejledning

Hanne Skovgaard Larsen
(+45) 21 77 48 92
hsl@slotshaven.dk 


Peter Schroeder

(+45) 29 66 01 39
pes@slotshaven.dk 


twitter contact dim ny