Finans

Studieretningsfag
Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A

Interesserer du dig for økonomiske, matematiske og finansielle problemstillinger og vil du vide, hvordan virksomheder drives, så skal du vælge studieretningen Finans. Virksomhedsbesøg er en naturlig del af undervisningen, og du vil arbejde med emner som økonomistyring, finansiering og investering. Med afsæt i kernefagene Virksomhedsøkonomi og Afsætning, udarbejder du virksomheds-, markeds- og regnskabsanalyse med fokus på både den lokale, den internationale og den globale virksomhed. Dette perspektiv er også afsæt for studierejsen i 2.g, som går til New York og Washington. Rejsen har en samlet pris på 12.000 kr.

Anbefalede valgfag/løft
Matematik A, Samfundsfag B, Idræt C, Finansiering C, Organisation C

Innovation

Studieretningsfag
Afsætning A, Innovation B

Innovation er for dig, der kan lide at få nye idéer og følge dem til dørs. I Innovation får du nemlig rig lejlighed til at afprøve idéer, udvikle dem i samarbejde med dine undervisere og få dem bedømt af ledere fra det danske erhvervsliv. Du vil også få mulighed for at deltage i en række nationale og internationale innovationskonkurrencer og kurser. Derudover skal du lære en masse om, hvordan man driver virksomhed, og hvordan man klarer sig i konkurrencen med andre virksomheder. Du får nye vinkler og perspektiver på det at arbejde med iværksætteri og innovation.

Anbefalede valgfag/løft
Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A, Organisation C, Markedskommunikation C, Finansiering C

Global økonomi

Studieretningsfag
Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A

Interesserer du dig for økonomi og samfundsforhold på et nationalt og et internationalt plan, er studieretningen Global økonomi lige dig. Her er der både fokus på virksomhedens økonomi og på samfundsøkonomi set ud fra et nationalt, europæisk og globalt perspektiv. Du kommer til at arbejde med virksomheders økonomiske beslutninger og deres adfærd i samspil med omverdenen. De økonomiske teorier skal du lære at anvende i virkelighedsnære sammenhænge, og du vil blandt andet også kunne bruge dem på din studietur i 2.g.

Anbefalede valgfag/løft 
Informatik B, Markedskommunikation C, Finansiering C, Idræt C, Kulturforståelse C/B

International Business

Studieretningsfag
International økonomi A, Afsætning A

International business er for dig, der gerne vil opleve og udforske verden. Du kommer på denne studieretning til at beskæftige dig med handel, økonomi og kultur i et globalt perspektiv. Med handel i fokus hjælper dine fag dig med at kunne kommunikere og samarbejde med mennesker i hele verden. International Business er på studierejse hvert år: Første år til et af Danmarks nabolande med fokus på handel, andet år til et sydeuropæisk land med fokus på sprog og kultur og tredje år til Kina eller et andet land uden for Europa med et kombineret fokus. Den samlede pris for alle tre rejser er 25.000 kr.

Anbefalede valgfag/løft
Kulturforståelse C/B, Psykologi C/B, Finansiering C, Tysk A, Markedskommunikation C