forside-ikonKontaktLectioEUCNVSLogin 
 
sitemapprint-ikonDenne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.fb-ikon

Om HHX


HHX – Tæt på erhvervslivet. Tæt på din fremtid.
HHX på Slotshaven Gymnasium er en oplagt mulighed for dig, som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil. De særlige profilfag er blandt andet afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi, sprog og kulturforhold.
 
HHX er desuden almen dannende, og du har fag som dansk, engelsk og samfundsfag. Det er en studentereksamen med en række helt nye spændende profilfag, der ruster dig godt til både videregående uddannelse og start af egen virksomhed.
 
HHX på Slotshaven Gymnasium er en del af et inspirerende og inkluderende læringsmiljø, hvor der er plads til den enkelte. Et læringsmiljø, der er kendetegnet af anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning samt en række samarbejdsrelationer med virksomheder. Netværk du kan få glæde af resten af dit liv.
 
På Slotshaven Gymnasium hænger læring og trivsel sammen. Derfor er der fokus på engagement, tryghed og gensidig respekt. Har du interesse for HHX – så har vi fantastiske faglige og sociale læringsfællesskaber på Slotshaven Gymnasium, som med åbne arme vil byde dig velkommen.
 
Da HHX kun har to studieretningsfag, har du rigtig gode muligheder for at tone din egen HHX via valgfag. Vi tilbyder bl.a. følgende valgfag: Innovation, psykologi, idræt, design, kulturforståelse, markedskommunikation og finansiering. Der ud over kan du hæve niveauerne på de fag, du allerede har. Du kan eksempelvis hæve matematik til A-niveau og samfundsfag til B-niveau.

Undervisningen på HHX
Undervisningen på hhx er på mange måder anderledes end den, du kender fra folkeskolen. Der vil selvfølgelig være en del klasseundervisning, som du kender den. Men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver.

HHX uddannelsen på Slotshaven Gymnasium er tilrettelagt så du gennem alle tre år møder nye og varierede måder at lære på, du vil møde arbejdsformer, der gør dig bedre til at arbejde selvstændigt. Vi lægger vægt på både det teoretiske og praktiske, således at du i mange af dine fag vil arbejde med cases der tager udgangspunkt i virkelige problemstillinger og virksomheder. Vi har tæt kontakt til det lokale erhvervsliv – dermed får du som elev nogle af de kompetencer, som det moderne erhvervsliv efterspørger.

På Slotshaven Gymnasium har vi fokus på innovation. Vi udfordrer gerne både os selv og dig, som elev, til at tænke i nye baner. Ved at dyrke evnen til at tænke innovativt kvalificeres du til det moderne arbejdsmarked, hvor originale idéer og det at tænke nyt er meget efterspurgt. På Slotshaven Gymnasium har vi ligeledes fokus på internationale forhold. Vores internationale fokus gør samtidigt, at du er rustet til en karriere i såvel Danmark som udlandet. Under din uddannelse på HHX kommer du også i berøring med det internationale arbejdsmarked og internationale studiemiljøer. Dette sker bl.a. gennem studieture.

Efter HHX
HHX er en treårig gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til alle videregående uddannelser herunder bl.a. universiteter, handelshøjskoler (CBS), journalisthøjskoler, seminarer og erhvervsakademier. Med en HHX eksamen i hånden har du altså mange muligheder bagefter.

Det er oplagt at læse videre efter HHX, da uddannelsen er adgangsgivende til alle videregående uddannelser (vær dog opmærksom på fag- og niveaukrav). Du kan også vælge at gøre karriere i en virksomhed – studerende med en HHX har således mange muligheder.

Vore studenter uddanner sig til alt fra jurister og økonomer til journalister og lærere, og arbejder med alt fra salg/eksport/marketing til produktudvikling og udvikling af egen virksomhed. HHX er altså et godt springbræt til både uddannelse og erhvervslivet.

 

 

 

IMG 9898

IMG 9985