Slotshaven Gymnasium udbyder nu HHX på Odsherreds Gymnasium. HHX er en oplagt mulighed for dig, som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil. På HHX har du følgende helt nye profilfag: Afsætning, Virksomhedsøkonomi og International økonomi. HHX er desuden alment dannende, og du har fag som Dansk, Matematik, Engelsk, Informatik, andet fremmedsprog og Samfundsfag. HHX ruster dig godt til både videregående uddannelse og start af egen virksomhed.

Vælger du en HHX på Odsherreds Gymnasium, har du mulighed for at vælge mellem følgende to studieretninger:

Innovation

Studieretningsfag
Afsætning A, Innovation B

Innovation er for dig, der kan lide at få nye idéer og følge dem til dørs. Her får du rig lejlighed til at afprøve idéer, udvikle dem i samarbejde med dine undervisere og få dem bedømt af ledere fra det danske erhvervsliv. Du vil også få mulighed for at deltage i en række innovationskonkurrencer og derudover skal du lære en masse om, hvordan man driver virksomhed, og hvordan man klarer sig i konkurrencen med andre virksomheder. Du kommer på studierejse til et sydeuropæisk land i 2.g, hvor der er fokus på handel.

Anbefalede valgfag/løft
Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A, Matematik A, Psykologi C

International Business

Studieretningsfag
International økonomi A, Afsætning A

International business er for dig, der gerne vil opleve og udforske verden. Du kommer til at beskæftige dig med handel, økonomi og kultur i et globalt perspektiv. Med handel i fokus hjælper dine fag dig med at kunne kommunikere og samarbejde med mennesker i hele verden. Du har mulighed for at komme på studierejse hvert år: Første år til et af Danmarks nabolande med fokus på specifikke virksomheder. Andet år til et sydeuropæisk land med fokus på handel, og tredje år til Kina. Du tager stilling til, om du vil deltage i studierejserne undervejs i din HHX-uddannelse.

Anbefalede valgfag/løft
Virksomhedsøkonomi A, Matematik A,
Samfundsfag B, Psykologi C