Fag HHX

Fire forskellige slags fag
Dit samlede gymnasieforløb består af grundforløbsfag, studieretningsfag, obligatoriske fag samt valgfag.

Studieretningsfag
Når du vælger studieretning, vælger du samtidig dine to studieretningsfag. Dine studieretningsfag kan være på A eller B niveau.

Grundforløbsfag
Udover de nedenfor angivne fag vil der også være de obligatoriske fag Dansk, Engelsk, Samfundsfag og Matematik. Desuden kan der forekomme studieretningsfag og andre obligatoriske fag.

Almen sprogforsåelse
Økonomisk Grundforløb

Obligatoriske fag
På HHX skal du have følgende obligatoriske fag:

Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
International økonomi B
Historie B
Virksomhedsøkonomi B
Matematik B
Erhvervsret C
Samfundsfag C
Informatik C

Samtidig skal du vælge 2. fremmedsprog. Du kan vælge mellem:
Spansk A
Tysk B

Valgfag
På HHX skal du vælge et til to valgfag. Et valgfag kan være et nyt fag på C niveau, eller et løft af et fag du allerede har, så du får dette fag på et højere niveau. Du kan fx løfte samfundsfag C til samfundsfag B. Vi udbyder en række valgfag og løft, men kan ikke garantere, at alle oprettes, da dette baseres på elevernes tilmeldinger til de enkelte fag.

Følgende valgfag udbydes
Filosofi C
Finansiering C
idræt C
Innovation C
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C
Mediefag C
Musik C
Organisation C
Programmering C
Psykologi C

Innovation B
Kulturforståelse B
Psykologi B

Følgende løft udbydes:
Afsætning A
Informatik B
International økonomi A
Matematik A
*Matematik B (kun for MultiSprog)
Samfundsfag B
Tysk A
Virksomhedsøkonomi A

Kontakt vores studievejledning

Hanne Skovgaard Larsen
(+45) 21 77 48 92
hsl@slotshaven.dk 


Peter Schroeder

(+45) 29 66 01 39
pes@slotshaven.dk 


twitter contact