Fra dette skoleår er det muligt at tage HHX på Odsherreds Gymnasium, hvor der er startet en stærk 1.g-klasse (1.M) op med 17 elever.

En konkret case
De er i fuld gang med at lære alt det, man lærer på HHX. Senest har de fx arbejdet med, hvilke samfundsmæssige forhold modevirksomheden Shaping New Tomorrow bør tage hensyn til på deres nye eksportmarkeder. Her skal de sætte deres faglighed fra de nye HHX-fag i spil, og det løste eleverne fra 1.M rigtig flot i et mini-projekt.

Tre markeder at arbejde med
I grupper havde eleverne fået til opgave at analysere tre eksportmarkeder: Kina, Tyskland og Spanien. Markeder, der – kan vi godt afsløre – ikke skal rammes på samme måde, og eleverne skulle således illustrere, hvilke kulturelle, samfundsmæssige og øvrige forhold, som kan påvirke virksomhedens afsætningsmuligheder.

Som billederne viser, kom der rigtig spændende fremlægninger ud af dette, og konklusionerne blev præsenteret med farverige posters og kunstneriske plakater for hvert land.

Derudover virkede projektet som en appetizer til studieretningen International Business på HHX.