Abejdet med erhvervscase er godt i gang for alle Slottets hhx’ere på 2. år. Og hvad er det nu lige erhvervscase er?

Det er et forløb, hvor fagene Afsætning og Virksomhedsøkonomi sættes i spil i cases om konkrete virksomheder. På den måde kan eleverne bruge deres teoretiske viden på cases, som de også kunne ende med et møde på arbejdsmarkedet engang i fremtiden.

Forløbet afsluttes med en eksamen i grupper til sommer, hvis det bliver udtrukket. Ved eksamen fremlægges en synopsis, som eleverne har arbejdet med i grupper i 48 timer.


Fordybelse ved computeren.

I erhvervscase er der i timerne fokus på:

  • Metode
  • Anvendelse af teorien Afsætning og Virksomhedsøkonomi samt informationsindsamling
  • Eleven som konsulent for en virksomhed
  • Planlægning af en caseproces i gruppen
  • Åben case – der findes ingen vejledende løsning
  • Produktet er en synopsis samt en fremlæggelse af denne på PowerPoint

Kan komme med til DM
Ud over at eleverne kan komme til eksamen i erhvervscase, så er der også mulighed for at deltage i DM i Erhvervscase. Dette bliver eleverne på Slotshaven Gymnasium også tilbudt. I løbet af foråret dyster klasserne mod hinanden, og det bedste hold bliver sendt videre til DM.

Til DM bliver der lagt særligt vægt på elevernes innovative evner. Konkurrencedeltagerne bliver derfor først og fremmest bedømt på deres ide, originalitet og opgavens kvalitet. Derudover lægges der meget vægt på elevernes præsentationsteknik, standens udseende og de brugte visuelle virkemidler.

På Slotshaven Gymnasium underviser Per Jakobsen i bl.a. erhvervsøkonomi og erhvervscase. Han har undervist i faget i efterhånden nogle år og arbejdet med mange cases så som: Hansens Flødeis, Sportsmaster, Årstiderne, Knuthenborg Safaripark og Odense Zoo.

Nye perspektiver på HHX
Per påpeger, at en af de vigtigste kompetencer, eleverne får ud af deres arbejde med erhvervscase, er, at deres grundlæggende forretningsforståelse bliver vakt og skærpet. Samtidig med at elevernes evne til at argumentere får et fagligt løft.

Det er altså et spændende forløb, hvor eleverne får nye perspektiver på egne fag og egen uddannelse.


Når man arbejder fire timer i træk med erhvervscase, er der nogle gange brug for at brænde krudt af ved bordtennisbordet.