Skrevet af: Alexander 2.x, Kubilay 2.r, Hussein 2.r, Grzegorz 2.r

Vi har interviewet underviser på Slotshaven, Georg Strøm, som i Slotsugen har stået for værkstedet “Tema om vold.” Og så har vi også snakket med to elever fra værkstedet om deres oplevelse af forløbet. 

Hvad er “Tema om vold”?

– Det handler om, hvad vold egentlig er. Hvad er årsagerne til vold? Hvordan er det historisk? Hvornår risikerer man at blive udsat for vold, og hvordan undgår man det? Og så det sidste: Hvordan kan man komme væk, eller hvordan kan man forsvare sig selv, så man bliver skadet mindst muligt?

Hvad lærer man på holdet?

– Man lærer lidt af hvert af ovenstående. Vi har særligt om deeskalering, og mit første råd til eleverne er at holde sig fra de steder, hvor man risikerer vold. Det næste er at deeskalere, og min anvisning omkring det er, at selvom du har lært selvforsvar, selvom du kan uskadeliggøre den anden person, så er det meget hurtigere at komme væk eller sige undskyld end at skulle sidde tre timer og vente på, at politiet skriver en rapport færdig.

Hvorfor har du valgt emnet “Tema om vold”?

– Jeg har valgt det af to grunde. For det første fylder vold meget i vores historie og i samfundet gennem tiden, og samtidig er det noget man ikke rigtigt har taget fat på – på tværs. Den anden er, at min interesse skyldes, at jeg har dyrket kampsport i over 40 år, og så er jeg også begyndt at tænke på, hvordan man forebygger det osv. Jeg har den der personlige interesse, og jeg har læst meget om det.

Hvordan mener du det går (i forhold til at eleverne lærer nyt)?

– Det går rigtigt godt, og der vil jeg sige, at vi har nået igennem de ting, vi har skullet nå. De er alle med, dem der går her nu. Og så har det også været rigtig hyggeligt.

Vi snakkede også med nogle af deltagerne – henholdsvis Noel og Emil fra 2.r – om deres oplevelser på “Tema om vold”.

Hvad har du lært indtil nu?

Noel:

– Hvad har vi lært, Emil? Det, vi har lavet indtil videre, er, at vi har læst nogle statistikker om, hvorfor folk begår vold, hvad motiverne er, og hvad alle de vigtige faktorer, der spiller ind, er. Og så har vi lært en lille smule selvforsvar. For eksempel Emil her … han har lært at rive en person ned, hvis personen kommer forfra og slår med højre hånd.

Emil:

– Jeg har faktisk også taget kvælertag på Georg.

Hvad forventede du, der skulle ske på workshoppen?

Noel:

– Altså Georg han kom over til mig før det her, da jeg havde meldt mig til, og spurgte, om det var okay, at han kastede lidt rundt med mig. Det sagde jeg så ja til, så det var vel, hvad jeg forventede – og det er, hvad der er sket, så det er ganske fint.

Emil:

– Jeg forventede ikke, at det var så meget praktisk, men det er meget sjovt alligevel.

Vil I deltage, hvis temaet vold udbydes igen næste år?

Noel:

– Ja, det vil jeg i hvert fald. Det har været rigtig godt i år.

Emil:

– Det tror jeg også, at jeg vil.