Som en del af den delvise genåbning af Danmark må vi åbne Slottet for elever i 3.g, når det er forsvarligt ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Derfor kan vi fra 20. april åbne skolens for sidsteårseleverne med en lang række særlige tiltag og forholdsregler, som du kan læse om herunder.

1-2 dage på Slottet hver ugen
For at være sikker på at kunne overholde alle sundhedsmæssige retningslinjer organiseres det sådan, at eleverne kommer på skolen fysisk 1-2 dage om ugen kun har ét fag pr. dag. De øvrige dage vil den stå på virtuel undervisning.

Værksteder åbner ikke
3.g’erne på HTX har normalt værkstedsuge i teknikfag i slutningen af april, men da det ikke er muligt at overholde de sundhedsmæssige krav, kan vi ikke åbne værkstederne.

I stedet planlægges der en dag med teknikfagstimer senere på skoleåret. Derfor skal eleverne på HTX onsdag 22. april møde ind på Slottet til undervisning i et andet fag.

Skolen inddeles i fire zoner
Slottet bliver inddelt i fire zoner, og der kan være fire klasser på skolen ad gangen – én klasse i hver zone. De fire klasser vil møde forskudt og dermed have både undervisning og pauser forskudt i løbet af dagen.

I hver zone er der egen indgang og egne toiletter, så der ikke er to klasser, der benytter samme toiletfaciliteter. I den sammenhæng gør vi opmærksom på, at kantinen ikke er åben. Når undervisningen er færdig, skal eleverne med det samme forlade skolen. Efter endt undervisning bliver skolen rengjort, så den er klar til at modtage elever den efterfølgende dag.

Skema
Eleverne får besked om, hvilke dage de har undervisning på skolen, og hvilke fag de har de pågældende dage. I den besked vil de også høre nærmere om de fire zoner, og hvilken indgang de skal benytte jer af.

Afstand og håndvask
På vej til skolen, og når I opholder jer i eller uden for skolen, skal eleverne konstant sikre sig, at der er en afstand til andre på minimum 2 meter. De skal vaske hænder eller spritte hænder af som det første ved ankomsten til skolen samt minimum hver anden time på skolen. De skal altid vaske hænder efter toiletbesøg, pauser og når deres hænder er synligt beskidte.

Sikkerhedsregler og rektorsnak
Rektor Katrine Juul tage imod eleverne den første dag, de er retur på skolen. Her vil de få yderligere instrukser i, hvordan de skal forholde sig til sikkerhedsreglerne.

Derudover kommer Katrine forbi alle klasser for at tale om elevernes resterende skoletid, og her er der mulighed for at stille spørgsmål til rektor.

Undgå om muligt offentlig transport
Med afsæt i sundhedsstyrelsens anbefalinger opfordrer vi desuden alle til at undgå at anvende offentlig transport, hvis det er muligt.

Hvis I har spørgsmål, er I som altid velkomne til at skrive til rektor Katrine på Lectio. Og er I usikre på, om I kan møde ind, skal I kontakte skolen.

Vi glæder os til at se alle på Slottet igen og vil gøre alt for, at sikkerhedsforanstaltningerne overholdes, samtidig med eleverne får en god og givende undervisning.