Fraværstal for skoleåret 2017/2018

På Slotshaven Gymnasium er vi opmærksomme på vores elevers fravær samt årsagen hertil. Vi ønsker, at alle vores elever trives og oplever det som relevant at deltage aktivt i undervisningen.

Samlet fysisk fravær: 10, 56 %
Samlet skriftligt fravær: 5,25 %