Alle tre 1.års HTX-klasser har haft NV-dag, hvor de har lavet feltundersøgelser af Tuse Å – dyrelivet, strømningshastighed og næringsstof.