Nyt skoleår betyder valg af et nyt elevråd – med en god blanding af elever på tværs af årgange og HHX/HTX.

Det betyder også valg af et nyt formandskab, og første skridt blev taget på skoleårets blot andet elevårdsmøde, hvor eleverne, der har valgt at stille op til formandskabet, kom med individuelle præsentationer foran elevrådet.


Det samlede elevråd – der var lige akkurat plads til dem i Innolab til dette fællesfoto.

11 stiller op
Der var fire elever fra 3.g, tre fra 2.g og fire fra 1.g, som valgte at stille op. I den næste uge bliver det muligt for alle medlemmer af elevrådet at stemme på kandidaterne, hvorefter formandskabet sammensættes.

Det er formandskabet, der er mødeleder ved alle de efterfølgende elevrådsmøder, og det er dem, der arbejder strategisk med skolens ledelse. De holder typisk møde med rektor Malene Grandjean to gange om måneden, og formandskabet er i den grad – sammen med elevrådet – med til at tegne skolen.