På HTX er 1. års eleverne nu i gang med deres første studieområdeforløb, hvor de i fagene teknologi, samfundsfag og engelsk arbejder med madspild belyst fra forskellige vinkler.

Eleverne arbejder i grupper med en udvalgt fødevare indenfor mælkprodukter, kødprodukter eller frugt- og grønt. På det udvalgte produkt skal eleverne lave en livscyklusanalyse – og en vurdering, hvorefter de skal se på løsninger af det aktuelle problem, som de finder frem til.

Før eleverne gik i gang med projektet
Som oplæg til forløbet var alle 1.års klasserne torsdag 4. februar til et spændende onlineforedrag på teams fra organisationen ”Stop madspild lokalt,” hvor de bl.a. hørte om deres arbejde med madoaser baseret på donationer fra forretninger, hvor trængte kan hente overskudsmad.

Eleverne var rigtig glade for alle de input, de havde fået fra organisationen.

En fødevare undersøgt med forskellige fag
Hannah og Mads fra 1.x ser på hakket svinekød, hvor de i teknologi ser på in- og output til miljøet lige fra produktion af foder til svinene, selve svineproduktionen og slagtning til udsmidning af emballage hos forbruger.

I samfundsfag ser de på bl.a. eksport og import af grise, da det er billigere at slagte i Tyskland, men dette indebærer også en miljøbelastning. Endvidere undersøger de vores forbrugsmønster, og hvor stor en del af vores indkomst, der bruges på mad. Her fandt de bl.a. ud af, at man i 1909 brugte 60% af sin indkomst på, hvorimod man i dag kun bruger 17%.

I engelsk ser Hannah og Mads på, hvor meget svinekød der importeres til England fra Danmark, og så på madsspild generelt i England, og hvad der her gøres for at afhjælpe problemet.

På onsdag skal eleverne fremlægge deres projekter for lærerne og klassen.