Update: På verdensmål.org kan du læse endnu mere om dagen

Nordsalen summede onsdag 8. januar  – og det, der blev summet om, var FN’s verdensmål. Vi havde nemlig udlånt salen til Deloitte og Danmarks Statistik, som afholdte en workshop for projektet “vores mål.”

Workshoppen havde fokus på 6 af FN’s verdensmål:

  • Afskaf fattigdom
  • Stop sult
  • Sundhed og trivsel
  • Kvalitetsuddannelse
  • Ligestilling mellem kønnene
  • Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Verdensmålene fra et dansk perspektiv
Salen var fyldt med eksperter, som kom med deres input til, hvordan ovenstående verdensmål kan ses fra en dansk kontekst, hvad der er vigtigt at fokusere på i Danmark, og hvordan de forskellige udfordringer, som målene læger op til, kan afhjælpes.

I forbindelse med målet “stop sult” blev der eksempelvis snakket om, hvordan man kan se dette ud fra det danske samfund. I nogle lande omhandler målet nogle befolkningsgrupper, der ikke har adgang til eller råd til mad. I Danmark kan man derimod snakke om andre udfordringer i forhold til sult som fx fejlernærring eller de problemstillinger, der er forbundet med at have en usund eller forkert kost.

Input fra Slottets elever
Det var ikke kun eksperterne fra projektet, der var mødt op for at identificere og diskutere de forskellige udfordringer der er med udgangspunkt i FN’s verdensmål. Nogle af Slotshavens elever mødte også op, og der var bl.a. en 1.g-klasse fra HTX efter frokost.

De gik rundt blandt de forskellige stationer om verdensmålene og blev introduceret til dem. Derefter fik de til opgave at komme med input til, hvordan man kan arbejde med verdensmålene i Danmark, samt hvad de mener, der er vigtigt at fokusere på.

Eleverne kom med interessante og brugbare input, som eksperterne ville tage med sig videre.

Deltagelsen i workshoppen fungerede også som en slags kick-start på elevernes første SO-opgave, som kommer til at handle om bæredygtighed.

Efter htx-klassen kom nogle samfundsfagsklasser ned og besøgte workshoppen. Inde de kom, fik vi et indlæg fra Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Indlæg fra borgmesteren
Udover at se målene først fra et globalt perspektiv og så et nationalt perspektiv hørte vi også om målene fra et lokalt perspektiv. Borgmesteren fortalte nemlig i sit oplæg om, hvordan Holbæk Kommune arbejder med målene. Det var spændende oplæg, som havde fokus på klima, bæredygtighed og uddannelse. Alt sammen med fokus på Holbæk og Holbæk by.