Hvordan skaber man en succesfuld virksomhed med det størst mulige overskud?

Det var dagens helt store spørgsmål, da der blev afholdt den efterhånden traditionsrige BusinessCombat på Slotshaven Gymnasium fredag 10. november 2017. Det er et initiativ, hvor direktører, politikere og erhvervsfolk fra lokalområdet dyster med og mod Slottets 3.g’ere på hhx om at lave det største overskud for en fiktiv virksomhed. Og det er en oplagt mulighed for eleverne for at få afprøvet den teori, de har lært, i praksis – og at kunne lære af de garvede erhvervsfolk.

Sådan gik det også i Innolab fra morgenstunden af, hvor elever og erhvervsfolk blev inddelt i ni grupper, som skulle dyste mod hinanden.

En svær balancegang
Grupperne startede med de samme økonomiske forudsætninger og skulle så vurdere løbende, hvordan de ville forvalte ressourcer, og hvor de ville investere. Skal der skydes mange penge efter at reklamere? Hvad med produktudvikling? Hvad skal produktet koste? Det var blot nogle af de spørgsmål, der i den timerlange duel fløj igennem lokalet.

Elever og erhvervsfolk drog nytte af hinandens perspektiver, og selvom der måtte lånes penge i banken for de fiktive virksomheder undervejs, endte det med, at alle ni gruppers virksomheder kunne vise fine overskud, da den endelige vinder skulle findes.

Overskud på over én mio.
Det endte med at blive gruppe 8, som bestod af lutter erhvervsfolk, og de klarede et overskud på mere end én million kroner. Snært efter fulgte gruppe 2, som udelukkende bestod af elever og også kunne fremvise et syvcifret overskud.

BusinessCombat er et af mange eksempler på, at vi på Slotshaven Gymnasium lægger op til, at undervisningen er så virkelighedsnær som overhovedet muligt. Så vi klæder vores elever godt på, hvad end de skal videreuddanne sig eller ud i erhvervslivet efter tiden på gymnasiet.

Der skal lyde en stor tak til PWC og Danske Bank for at være med som sponsorer og dermed gøre BusinessCombat muligt.

Se flere fotos fra dagen på Slottets Facebook-side