Skal du med til gymnasiefest?

På Slotshaven holder vi fem store gymnasiefester om året. I gennemsnit kommer ca. 700 gæster til hver fest, og til nogle af festerne kan du købe gæstebillet, så du kan tage en god kammerat eller din kæreste med til festen.

Det er skolens festudvalg, der planlægger festerne sammen med nogle af skolens lærere, og ved selve festen er der lærere til stede, så alt forløber i gode og hyggelige rammer. Festudvalget står for baren og der er DJ’s og vagter udefra, så rammerne er sat til den gode gymnasiefest.

Kom og mød alle Slotshavens elever på tværs af hhx og htx

Gymnasiefesterne er en vigtig del af et moderne gymnasieforløb. Du får mulighed for at møde alle på tværs af uddannelser, studieretninger og årgange – og her handler det ikke om det faglige – det handler om det sociale! Gymnasiefesterne er med til at skabe gode relationer mellem skolens elever – og ofte sker der sjove og uventede ting.

Ud over de fem gymnasiefester holder vi gallafest for vore 3.g’ere. En aften hvor skolens ældste elever tager sig ud fra deres flotteste side. En aften, hvor alle sejl er sat til.

Opførsel og misbrugspolitik

  • Alle elever skal vise legitimation ved indgangen

  • Det er ikke lovligt at medbringe eget alkohol

  • Almindelige ordensregler i forhold til opførsel gælder også til fester, og hvis vagterne vurderer, at en elev ikke opfører sig efter normale adfærdsregler, kan eleven blive bedt om at forlade festen

  • Det er en lukket fest

  • Det er ikke lovligt at være påvirket af andet end alkohol. Vagterne kan i meget få tilfælde vælge at pege elever ud til en spyttest. Testen er frivillig. Er en test positiv, klippes armbåndet.

Fredagshygge i afslappede omgivelser

Fredagsbaren på Slotshaven Gymnasium er altid velbesøgt – og en god mulighed for at møde andre elever på tværs af uddannelser og årgange. Ca. hver fjerde uge åbnes der op for kælderen, hvor fredagsbaren afholdes, og festudvalget står klar til at servere en øl eller en sodavand.

Fredagsbaren er en hyggelig og uformel ramme for dit sociale samvær med andre elever på Slotshaven Gymnasium. Når vejret er til det, rykker vi også op fra kælderen, så øllen eller sodavanden kan nydes i den friske luft.

Se datoer for fester og fredagsbar under vigtige datoer.

Raveparty på Slotshaven