Tæt samarbejde mellem Slotshaven Gymnasium og erhvervslivet

På Slotshaven Gymnasium ønsker vi, at undervisningen tager udgangspunkt i de nyeste tendenser i samfundsudviklingen – og helt centralt er det for os at følge med udviklingen i erhvervslivet.

Derfor ser vi samarbejdet med erhvervslivet som en af grundpillerne i skolens aktiviteter – det gælder både for hhx, htx og eux.

Vi arbejder tæt sammen det lokale erhvervsliv – et samarbejde, begge parter har store fordele af. Vi har flere års tradition for at samarbejde med erhvervslivet omkring undervisningen – det gælder fx i forbindelse med innovationscamps, gæstelærere, virksomhedsbesøg, studieprojekter mv., og vi indgår meget gerne i partnerskaber med interesserede virksomheder og organisationer.

Holbæk Erhvervsforum er derfor en central partner for os.

Formaliserede erhvervssamarbejdsrelationer

Nedenfor kan du læse om projekter, hvor eleverne har samarbejdet med forskellige virksomheder.